خرید

آپارت...

قیمت کل

متراژ

فیلترهای بیشتر

خرید و فروش املاک آپارتمان، برج مسکونی در شهرک غرب تهران

41
1 ساعت پیش

خرید آپارتمان 2 خوابه در شهرک غرب 125 متر برج

قیمت: 7.88 میلیارد تومان
شهرک غرب
مسکونی
125 متر
2 خواب
فرهنگ سعادت آباد

41
1 ساعت پیش

خرید آپارتمان 2 خوابه در شهرک غرب 125 متر برج

قیمت: 7.88 میلیارد تومان
شهرک غرب
مسکونی
125 متر
2 خواب
فرهنگ سعادت آباد

0
1 ساعت پیش

خرید آپارتمان 3 خوابه در شهرک غرب تک واحد

قیمت: 10.13 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 75 میلیون تومان
شهرک غرب
مسکونی
135 متر
3 خواب
فرهنگ سعادت آباد

0
1 ساعت پیش

خرید آپارتمان 2 خوابه در شهرک غرب تکواحد

قیمت: قیمت توافقی
شهرک غرب
مسکونی
115 متر
2 خواب
فرهنگ سعادت آباد

0
1 ساعت پیش

خرید آپارتمان 2 خوابه در شهرک غرب تکواحد

قیمت: قیمت توافقی
شهرک غرب
مسکونی
115 متر
2 خواب
فرهنگ سعادت آباد

8
2 ساعت پیش

فروش واحد 144 متری/شهرک غرب/تکواحدی

قیمت: 14.9 میلیارد تومان
شهرک غرب
مسکونی
144 متر
3 خواب
مثلث

0
3 ساعت پیش

خرید آپارتمان 3 خوابه در شهرک غرب تک واحد

قیمت: 10.13 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 75 میلیون تومان
شهرک غرب
مسکونی
135 متر
3 خواب
فرهنگ سعادت آباد

41
3 ساعت پیش

خرید آپارتمان 2 خوابه در شهرک غرب 125 متر برج

قیمت: 7.88 میلیارد تومان
شهرک غرب
مسکونی
125 متر
2 خواب
فرهنگ سعادت آباد

0
3 ساعت پیش

خرید آپارتمان 3 خوابه در شهرک غرب تک واحد

قیمت: 10.5 میلیارد تومان
شهرک غرب
مسکونی
135 متر
3 خواب
فرهنگ سعادت آباد

0
3 ساعت پیش

خرید آپارتمان 3 خوابه در سعادت اباد تکواحدی

قیمت: 12.5 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 85 میلیون تومان
شهرک غرب
مسکونی
150 متر
3 خواب
فرهنگ سعادت آباد

0
3 ساعت پیش

خرید آپارتمان 3 خوابه در سعادت اباد تکواحدی

قیمت: قیمت توافقی
شهرک غرب
مسکونی
150 متر
3 خواب
فرهنگ سعادت آباد

0
3 ساعت پیش

خرید آپارتمان 2 خوابه در شهرک غرب تکواحد

قیمت: 10 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 85 میلیون تومان
شهرک غرب
مسکونی
115 متر
2 خواب
فرهنگ سعادت آباد

6
3 ساعت پیش

خرید آپارتمان 4 خوابه در شهرک غرب

قیمت: 14 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 61 میلیون تومان
شهرک غرب
مسکونی
230 متر
4 خواب
فرهنگ سعادت آباد

6
3 ساعت پیش

خرید آپارتمان 4 خوابه در شهرک غرب

قیمت: 14 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 61 میلیون تومان
شهرک غرب
مسکونی
230 متر
4 خواب
فرهنگ سعادت آباد

17
3 ساعت پیش

خرید آپارتمان 2 خوابه در شهرک غرب 125 متر

قیمت: 7.4 میلیارد تومان
شهرک غرب
مسکونی
125 متر
2 خواب
فرهنگ سعادت آباد

7
3 ساعت پیش

آپارتمان‌ شیک 167 متر خوش نقشه

قیمت: 12.5 میلیارد تومان
شهرک غرب
مسکونی
167 متر
2 خواب
فرهنگ سعادت آباد

0
3 ساعت پیش

خرید آپارتمان 2 خوابه در شهرک غرب 125 متر برج

قیمت: 7.88 میلیارد تومان
شهرک غرب
مسکونی
125 متر
2 خواب
فرهنگ سعادت آباد

9
3 ساعت پیش

فروش آپارتمان 140 متر, 3 خواب, شهرک غرب

قیمت: 12 میلیارد تومان
شهرک غرب
مسکونی
140 متر
3 خواب
مثلث

11
3 ساعت پیش

فروش آپارتمان 110 متر, 3 خواب, شهرک غرب

قیمت: 12.65 میلیارد تومان
شهرک غرب
مسکونی
110 متر
3 خواب
مثلث

9
3 ساعت پیش

فروش آپارتمان 120 متر, 3 خواب, شهرک غرب

قیمت: 11.5 میلیارد تومان
شهرک غرب
مسکونی
120 متر
3 خواب
مثلث

یافتن ملک از طریق مشاورین املاک

جستجوی من را به مشاورین بسپار