جستجوهای ذخیره شده
آگهی های نشان شده
رهن/ا...

مغازه

اجاره

متراژ

فیلترهای بیشتر

رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه در زعفرانیه منطقه 1 تهران

1
1 ماه پیش

اجاره مغازه در ملکی - مقدس اردبیلی - منطقه 1

رهن: 15 میلیارد تومان
اجاره: 1.5 میلیارد تومان
ملکی - مقدس اردبیلی
اداری تجاری
420 متر
1 پارکینگ
خانه مدرن

4
1 ماه پیش

اجاره و رهن مغازه زعفرانیه 330 متر لاکچری

رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 250 میلیون تومان
زعفرانیه
اداری تجاری
330 متر
املاک چشم انداز

5
1 ماه پیش

اجاره مغازه در زعفرانیه - منطقه 1

رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
زعفرانیه
اداری تجاری
255 متر
10 پارکینگ
املاک چشم انداز

3
2 ماه پیش

اجاره مغازه در زعفرانیه - منطقه 1

رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
زعفرانیه
اداری تجاری
300 متر
املاک چشم انداز

5
3 ماه پیش

اجاره و رهن مغازه زعفرانیه 400 متر لاکچری

رهن: 5 میلیارد تومان
اجاره: 1.1 میلیون تومان
زعفرانیه
اداری تجاری
400 متر
1 پارکینگ
املاک چشم انداز

3
2 ماه پیش

اجاره مغازه در زعفرانیه - منطقه 1

رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
زعفرانیه
اداری تجاری
120 متر
6 پارکینگ
املاک چشم انداز

2
3 ماه پیش

اجاره مغازه در زعفرانیه

رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 100 میلیون تومان
زعفرانیه
اداری تجاری
228 متر
املاک چشم انداز

3
3 ماه پیش

اجاره مغازه در زعفرانیه

رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
زعفرانیه
اداری تجاری
210 متر
املاک چشم انداز

3
4 ماه پیش

اجاره مغازه در زعفرانیه - منطقه 1

رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
زعفرانیه
اداری تجاری
500 متر
1 پارکینگ
املاک چشم انداز

2
4 ماه پیش

اجاره مغازه در زعفرانیه

رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
زعفرانیه
اداری تجاری
130 متر
املاک چشم انداز

2
5 ماه پیش

اجاره مغازه در زعفرانیه - منطقه 1

رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
زعفرانیه
اداری تجاری
750 متر
1 پارکینگ
املاک چشم انداز

1
5 ماه پیش

300متر تجاری زعفرانیه

رهن: 3 میلیارد تومان
اجاره: 260 میلیون تومان
زعفرانیه
اداری تجاری
300 متر
4 پارکینگ
املاک مدرن زعفرانیه

2
5 ماه پیش

اجاره مغازه در زعفرانیه

رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
زعفرانیه
اداری تجاری
24 متر
املاک چشم انداز

3
6 ماه پیش

اجاره مغازه در زعفرانیه - منطقه 1

رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
زعفرانیه
اداری تجاری
330 متر
املاک چشم انداز

3
6 ماه پیش

اجاره مغازه در زعفرانیه

رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
زعفرانیه
اداری تجاری
240 متر
املاک چشم انداز

1
6 ماه پیش

330 متر تجاری همکف خیابان بر اصلی زعفرانیه

رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
زعفرانیه
اداری تجاری
330 متر
8 پارکینگ
فراز محمودیه

2
6 ماه پیش

اجاره مغازه در زعفرانیه - منطقه 1

رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 60 میلیون تومان
زعفرانیه
اداری تجاری
30 متر
املاک چشم انداز

3
7 ماه پیش

اجاره مغازه در زعفرانیه - منطقه 1

رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
زعفرانیه
اداری تجاری
1000 متر
1 پارکینگ
املاک چشم انداز

1
7 ماه پیش

بر ولیعصر 619متر تجاری فلت 20پارکینگ زیر همکف

رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 170 میلیون تومان
زعفرانیه
اداری تجاری
916 متر
19 پارکینگ
ماهان زعفرانیه

0
7 ماه پیش

مغازه بر ولیعصر/619متر فلت/زیر همکف/با 19پارکینگ

رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
زعفرانیه
اداری تجاری
619 متر
19 پارکینگ
ماهان زعفرانیه

یافتن ملک از طریق مشاورین املاک

جستجوی من را به مشاورین بسپار