جستجوهای ذخیره شده
آگهی های نشان شده
رهن/ا...

نوع ملک

اجاره

متراژ

فیلترهای بیشتر

رهن و اجاره خانه، آپارتمان، ویلا/ باغ، کلنگی زمین مسکونی در زعفرانیه منطقه 1 تهران

6
1 ساعت پیش

190 متر آصف خوش نقشه ویو مشجر

رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 85 میلیون تومان
زعفرانیه
مسکونی
190 متر
3 خواب
2 پارکینگ
خانه مدرن

12
1 ساعت پیش

رهن آپارتمان/برج 4 خوابه در زعفرانیه - منطقه 1

رهن: 7 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
زعفرانیه
مسکونی
300 متر
4 خواب
2 پارکینگ
خانه مدرن

0
1 ساعت پیش

رهن مستغلات در زعفرانیه - منطقه 1

رهن: 3.5 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
زعفرانیه
مسکونی
230 متر
1 پارکینگ
خانه مدرن

0
1 ساعت پیش

رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در زعفرانیه - منطقه 1

رهن: 4 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
زعفرانیه
مسکونی
137 متر
2 خواب
1 پارکینگ
خانه مدرن

1
1 ساعت پیش

اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در زعفرانیه - منطقه 1

رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 40 میلیون تومان
زعفرانیه
مسکونی
100 متر
2 خواب
1 پارکینگ
خانه مدرن

16
1 ساعت پیش

اجاره آپارتمان/برج 3 خوابه در زعفرانیه - منطقه 1

رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 50 میلیون تومان
زعفرانیه
مسکونی
200 متر
3 خواب
2 پارکینگ
خانه مدرن

4
1 ساعت پیش

اجاره آپارتمان/برج 3 خوابه در زعفرانیه - منطقه 1

رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 85 میلیون تومان
زعفرانیه
مسکونی
190 متر
3 خواب
2 پارکینگ
خانه مدرن

10
1 ساعت پیش

اجاره آپارتمان/برج 3 خوابه در زعفرانیه - منطقه 1

رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 85 میلیون تومان
زعفرانیه
مسکونی
190 متر
3 خواب
2 پارکینگ
خانه مدرن

1
1 ساعت پیش

اجاره ویلایی/باغ و باغچه در زعفرانیه - منطقه 1

رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 200 میلیون تومان
زعفرانیه
مسکونی
450 متر
خانه مدرن

1
1 ساعت پیش

اجاره آپارتمان/برج 3 خوابه در زعفرانیه - منطقه 1

رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 120 میلیون تومان
زعفرانیه
مسکونی
200 متر
3 خواب
2 پارکینگ
خانه مدرن

1
1 ساعت پیش

اجاره آپارتمان/برج 3 خوابه در زعفرانیه - منطقه 1

رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 140 میلیون تومان
زعفرانیه
مسکونی
330 متر
3 خواب
1 پارکینگ
خانه مدرن

1
1 ساعت پیش

اجاره آپارتمان/برج 4 خوابه در زعفرانیه - منطقه 1

رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 110 میلیون تومان
زعفرانیه
مسکونی
280 متر
4 خواب
2 پارکینگ
خانه مدرن

13
1 ساعت پیش

رهن آپارتمان/برج 4 خوابه در زعفرانیه - منطقه 1

رهن: 7 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
زعفرانیه
مسکونی
300 متر
4 خواب
2 پارکینگ
خانه مدرن

15
1 ساعت پیش

رهن آپارتمان/برج 4 خوابه در زعفرانیه - منطقه 1

رهن: 4.5 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
زعفرانیه
مسکونی
280 متر
4 خواب
1 پارکینگ
خانه مدرن

9
1 ساعت پیش

ولنجک 1000 متر باغ ویلا *مناسب شرکت و مشاغل*

رهن: 16 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
زعفرانیه
مسکونی
1000 متر
8 پارکینگ
خانه مدرن

8
1 ساعت پیش

زعفرانیه 190 متر 3 خواب *فول مشاعات*

رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 85 میلیون تومان
زعفرانیه
مسکونی
190 متر
3 خواب
2 پارکینگ
خانه مدرن

4
1 ساعت پیش

اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در زعفرانیه - منطقه 1

رهن: 300 میلیون تومان
اجاره: 35 میلیون تومان
زعفرانیه
مسکونی
125 متر
2 خواب
1 پارکینگ
خانه مدرن

12
3 ساعت پیش

اجاره آپارتمان/برج 3 خوابه در زعفرانیه - منطقه 1

رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 75 میلیون تومان
زعفرانیه
مسکونی
187 متر
3 خواب
1 پارکینگ
رابین

8
3 ساعت پیش

اجاره آپارتمان/برج 3 خوابه در زعفرانیه

رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 55 میلیون تومان
زعفرانیه
مسکونی
156 متر
3 خواب
1 پارکینگ
رابین

8
3 ساعت پیش

اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در زعفرانیه

رهن: 600 میلیون تومان
اجاره: 60 میلیون تومان
زعفرانیه
مسکونی
125 متر
2 خواب
1 پارکینگ
رابین

یافتن ملک از طریق مشاورین املاک

جستجوی من را به مشاورین بسپار