مدیریت و رهبری

این راهکارها به مشاور املاک کمک می‌کند تا مشتریان سابق خود را از دست ندهند
  هر مشاور املاک باید به عنوان یک برنامه تجاری سالانه برای خود اهدافی را تعیین کند که این اهداف شامل اهداف ارتباط گرفتن مجدد […]
مطالعه: 6 دقیقه

تازه‌ترین‌ها

حسابداری در آژانس املاک
حسابداری حقوق و مزایا در آژانس املاک چیست و چه کاربردی دارد؟
  در برخی از آژانس‌ها مدیران بنگاه‌های معاملات ملکی در نقش کارفرما بوده و مشاوران املاک هم در نقش کارمند هستند. به همین دلیل هم […]
مطالعه: 7 دقیقه
سلامت روان کارمندان آژانس
سلامت روان کارمندان آژانس املاک تا چه حد اهمیت دارد؟
  مدیران آژانس‌های املاک باید این نکته را مد نظر قرار دهند که کارمندان آژانس نقش بسیار مهمی در رسیدن به اهداف مجموعه دارند؛ بنابراین […]
مطالعه: 4 دقیقه

اخبار صنفی

حسابداری حقوق و مزایا در آژانس املاک چیست و چه کاربردی دارد؟

  در برخی از آژانس‌ها مدیران بنگاه‌های معاملات ملکی در نقش کارفرما بوده و مشاوران املاک هم در نقش کارمند هستند. به همین دلیل هم […]

مطالعه: 7 دقیقه

بازاریابی و تبلیغات

حسابداری در آژانس املاک
حسابداری حقوق و مزایا در آژانس املاک چیست و چه کاربردی دارد؟
  در برخی از آژانس‌ها مدیران بنگاه‌های معاملات ملکی در نقش کارفرما بوده و مشاوران املاک هم در نقش کارمند هستند. به همین دلیل هم […]
مطالعه: 7 دقیقه
مطالب بیشتر

موفقیت شغلی

حسابداری در آژانس املاک
حسابداری حقوق و مزایا در آژانس املاک چیست و چه کاربردی دارد؟
  در برخی از آژانس‌ها مدیران بنگاه‌های معاملات ملکی در نقش کارفرما بوده و مشاوران املاک هم در نقش کارمند هستند. به همین دلیل هم […]
مطالعه: 7 دقیقه
مطالب بیشتر