قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در تهران-امانیه

آخرین بروزرسانی در 1 ماه پیش

قیمت تخمینی (بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید)

قیمت تخمینی (یک متر مربع) 170.4 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 24.7 میلیارد تومان

نتایج مشابه جستجوی شما

تجریشمحمودیهداوودیهحسین اباد - زرگندهکاووسیه

آگهی‌های ملکی در امانیه