قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در تجریش منطقه 1 تهران

آخرین بروزرسانی در 1 ماه پیش

قیمت تخمینی (بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید)

قیمت تخمینی (یک متر مربع) 228.9 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 47.3 میلیارد تومان

آگهی‌های ملکی در تجریش