قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در محمودیه منطقه 1 تهران

آخرین بروزرسانی در 1 ماه پیش

قیمت تخمینی (بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید)

قیمت تخمینی (یک متر مربع) 232 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 43.5 میلیارد تومان

نتایج مشابه جستجوی شما

امانیهاوینتجریشپارک ویباغ فردوس

آگهی‌های ملکی در محمودیه