قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در تهران-باغ فردوس

آخرین بروزرسانی در 8 روز پیش

قیمت تخمینی (بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید)

قیمت تخمینی (یک متر مربع) 159 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 32 میلیارد تومان

آگهی‌های ملکی در باغ فردوس