قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در بوکان تهران

آخرین بروزرسانی در 1 ماه پیش

قیمت تخمینی (بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید)

قیمت تخمینی (یک متر مربع) 151.4 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 32.8 میلیارد تومان

آگهی‌های ملکی در بوکان