قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در بوکان تهران

آخرین بروزرسانی در 2 ماه پیش

قیمت تخمینی (بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید)

قیمت تخمینی (یک متر مربع) 245.9 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 53.5 میلیارد تومان

آگهی‌های ملکی در بوکان