قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در تهران-جماران

آخرین بروزرسانی در 2 ماه پیش

قیمت تخمینی (بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید)

قیمت تخمینی (یک متر مربع) 249.2 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 46.5 میلیارد تومان

آگهی‌های ملکی در جماران