قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در تهران-دزاشیب

آخرین بروزرسانی در 2 ماه پیش

قیمت تخمینی (بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید)

قیمت تخمینی (یک متر مربع) 240.2 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 44.9 میلیارد تومان

نتایج مشابه جستجوی شما

تجریشجمارانحصاربوعلیحکمتگلاب دره

آگهی‌های ملکی در دزاشیب