رهن/ا...

نوع ملک

اجاره

100 مت...

فیلترهای بیشتر

رهن و اجاره مسکونی، تجاری و اداری نوساز و چند سال ساخت در شهرک غرب تهران

3
2 ساعت پیش

شهرک غرب بلوار دریا

رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 10 میلیون تومان
شهرک غرب
اداری تجاری
100 متر
2 خواب
خانه

11
3 ساعت پیش

اجاره آپارتمان 100 متر 2 در شهرک غرب

رهن: 300 میلیون تومان
اجاره: 15 میلیون تومان
شهرک غرب
مسکونی
100 متر
2 خواب
مثلث

8
6 ساعت پیش

اجاره 153 متری 3 خواب در سپهر

رهن: 1.3 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
شهرک غرب
مسکونی
153 متر
3 خواب
مثلث

9
6 ساعت پیش

اجاره 160 متری زیر قیمت در فاز 6 شهرک غرب

رهن: 1.5 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
شهرک غرب
مسکونی
160 متر
3 خواب
مثلث

7
6 ساعت پیش

اجاره آپارتمان 130 متری 3 خواب در شهرک غرب

رهن: 1.2 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
شهرک غرب
مسکونی
130 متر
3 خواب
مثلث

10
6 ساعت پیش

اجاره آپارتمان 130 متری 3 خواب در شهرک غرب

رهن: 1.5 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
شهرک غرب
مسکونی
130 متر
3 خواب
مثلث

8
7 ساعت پیش

اجاره آپارتمان/برج 3 خوابه در شهرک غرب - منطقه 2

رهن: 600 میلیون تومان
اجاره: 50 میلیون تومان
شهرک غرب
مسکونی
180 متر
3 خواب
خانه نو

8
7 ساعت پیش

اجاره آپارتمان/برج 3 خوابه در شهرک غرب - منطقه 2

رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 11 میلیون تومان
شهرک غرب
مسکونی
135 متر
3 خواب
خانه نو

14
7 ساعت پیش

رهن آپارتمان/برج 3 خوابه در شهرک غرب - منطقه 2

رهن: 1.1 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
شهرک غرب
مسکونی
140 متر
3 خواب
خانه نو

5
7 ساعت پیش

رهن آپارتمان/برج 3 خوابه در شهرک غرب - منطقه 2

رهن: 820 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
شهرک غرب
مسکونی
120 متر
3 خواب
خانه نو

8
7 ساعت پیش

اجاره آپارتمان/برج 3 خوابه در شهرک غرب - منطقه 2

رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 11 میلیون تومان
شهرک غرب
مسکونی
135 متر
3 خواب
خانه نو

22
9 ساعت پیش

آپارتمان 2 خواب شهرک غرب (داخل فاز)

رهن: 200 میلیون تومان
اجاره: 28 میلیون تومان
شهرک غرب
مسکونی
127 متر
2 خواب
مثلث

8
2 روز پیش

اپارتمان 106 متر شهرک غرب ارغوان غربی

رهن: 850 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
شهرک غرب
مسکونی
106 متر
3 خواب
فرهنگ سعادت آباد

2
2 روز پیش

رهن آپارتمان 3 خوابه در شهرک غرب

رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
شهرک غرب
مسکونی
145 متر
3 خواب
فرهنگ سعادت آباد

1
2 روز پیش

اجاره آپارتمان 160 متر در شهرک غرب

رهن: 800 میلیون تومان
اجاره: 20 میلیون تومان
شهرک غرب
مسکونی
160 متر
2 خواب
فرهنگ سعادت آباد

6
2 روز پیش

آپارتمان3خوابه شهرک غرب پیروزان

رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 30 میلیون تومان
شهرک غرب
مسکونی
155 متر
3 خواب
املاک عمارت

0
2 روز پیش

آپارتمان 130متر بهترین نقطه شهرک

رهن: 1.5 میلیارد تومان
اجاره: 7 میلیون تومان
شهرک غرب
مسکونی
130 متر
3 خواب
املاک عمارت

2
2 روز پیش

رهن آپارتمان/برج 3 خوابه در ایوانک - منطقه 2

رهن: 1.9 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
ایوانک
مسکونی
130 متر
3 خواب
املاک عمارت

6
2 روز پیش

اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در سپهر - منطقه 2

رهن: 400 میلیون تومان
اجاره: 20 میلیون تومان
سپهر
مسکونی
100 متر
2 خواب
املاک عمارت

2
2 روز پیش

رهن آپارتمان/برج 3 خوابه در ایوانک - منطقه 2

رهن: 1.9 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
ایوانک
مسکونی
130 متر
3 خواب
املاک عمارت

یافتن ملک از طریق مشاورین املاک

جستجوی من را به مشاورین بسپار