رهن/ا...

اداری ...

اجاره

متراژ

فیلترهای بیشتر

رهن و اجاره املاک اداری و تجاری در شهرک غرب تهران

3
2 ساعت پیش

شهرک غرب خیابان سهپر

رهن: 80 میلیون تومان
اجاره: 10 میلیون تومان
شهرک غرب
اداری تجاری
45 متر
خانه

3
2 ساعت پیش

شهرک غرب بلوار دریا

رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 10 میلیون تومان
شهرک غرب
اداری تجاری
100 متر
2 خواب
خانه

6
2 روز پیش

ویلایی دربست 600متر دربهترین فاز شهرک

رهن: 2 میلیارد تومان
اجاره: 150 میلیون تومان
شهرک غرب
اداری تجاری
600 متر
8 خواب
مثلث

0
2 روز پیش

اجاره مغازه در شهرک غرب

رهن: 700 میلیون تومان
اجاره: 70 میلیون تومان
شهرک غرب
اداری تجاری
105 متر
پیمان

5
2 روز پیش

شهرک غرب 100متری موقعیت اداری

رهن: 150 میلیون تومان
اجاره: 25 میلیون تومان
شهرک غرب
اداری تجاری
100 متر
2 خواب
خانه

1
2 روز پیش

شهرک غرب دادمان اداری 47 متر

رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
شهرک غرب
اداری تجاری
47 متر
2 خواب
خانه

1
2 روز پیش

شهرک غرب دادمان 152 متر 3 خواب اداری

رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 95 میلیون تومان
شهرک غرب
اداری تجاری
152 متر
3 خواب
خانه

10
6 روز پیش

اجاره اداری 100 متر در شهرک غرب

رهن: 250 میلیون تومان
اجاره: 20 میلیون تومان
شهرک غرب
اداری تجاری
100 متر
1 خواب
مثلث

4
6 روز پیش

اجاره اداری 100 متر در شهرک غرب

رهن: 250 میلیون تومان
اجاره: 28 میلیون تومان
شهرک غرب
اداری تجاری
100 متر
2 خواب
مثلث

6
6 روز پیش

اجاره سند اداری 55 متر در شهرک غرب

رهن: 200 میلیون تومان
اجاره: 30 میلیون تومان
شهرک غرب
اداری تجاری
55 متر
2 خواب
مثلث

1
7 روز پیش

اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب در شهرک غرب - منطقه 2

رهن: 300 میلیون تومان
اجاره: 60 میلیون تومان
شهرک غرب
اداری تجاری
240 متر
خانه

1
7 روز پیش

رهن دفتر کار, اتاق اداری و مطب در شهرک غرب - منطقه 2

رهن: 1.4 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
شهرک غرب
اداری تجاری
125 متر
خانه

1
7 روز پیش

اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب در شهرک غرب - منطقه 2

رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 35 میلیون تومان
شهرک غرب
اداری تجاری
200 متر
خانه

1
7 روز پیش

اجاره مغازه در شهرک غرب - منطقه 2

رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 150 میلیون تومان
شهرک غرب
اداری تجاری
200 متر
خانه

2
9 روز پیش

500 متر ویلایی حسن سیف دربست(اداری)

رهن: 2 میلیارد تومان
اجاره: 200 میلیون تومان
حسن سیف
اداری تجاری
500 متر
6 خواب
مثلث

7
10 روز پیش

650متر اداری

رهن: 2.5 میلیارد تومان
اجاره: 150 میلیون تومان
شهرک غرب
اداری تجاری
650 متر
مثلث

3
10 روز پیش

300متر سند اداری بر بلوار اصلی شهرک غرب

رهن: 880 میلیون تومان
اجاره: 90 میلیون تومان
شهرک غرب
اداری تجاری
300 متر
6 خواب
مثلث

1
14 روز پیش

360 متر مستغلات شهرک غرب

رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 150 میلیون تومان
شهرک غرب
اداری تجاری
120 متر
2 خواب
املاک صدقی

5
15 روز پیش

160 متر تکواحدی/ موقعیت اداری/ شهرک غرب

رهن: 400 میلیون تومان
اجاره: 50 میلیون تومان
شهرک غرب
اداری تجاری
160 متر
3 خواب
املاک عمارت

3
15 روز پیش

شهرک غرب بلوار فرح شهرک غرب 50متری موقعیت اداری

رهن: 300 میلیون تومان
اجاره: 12 میلیون تومان
شهرک غرب
اداری تجاری
5 متر
1 خواب
خانه

یافتن ملک از طریق مشاورین املاک

جستجوی من را به مشاورین بسپار