نسخه آزمایشی وب‌سایت جدید کیلید پیش‌ روی شماست

بازگشت به نسخه قدیمی

رهن/ا...

ویلای...

فیلترهای بیشتر

ذخیره جستجو

رهن و اجاره ویلا، خانه ویلایی، باغ ویلا در شهرک غرب تهران

اجاره ویلایی/باغ و باغچه در شهرک غرب - منطقه 2
1
رهن:
1 میلیارد تومان
اجاره:
70 میلیون تومان
اجاره ویلایی/باغ و باغچه در شهرک غرب - منطقه 2
شهرک غرب
خانه ایران

مسکونی

250 متر

1 ساعت پیش

اجاره ویلا 135متر شهرک غرب خوارزم
8
رهن:
1.7 میلیارد تومان
اجاره:
رهن کامل
اجاره ویلا 135متر شهرک غرب خوارزم
شهرک غرب
مثلث

مسکونی

135 متر

3 ساعت پیش

270 متر ویلایی شهرک غرب یک از دو طبقه لوکس
1
رهن:
1 میلیارد تومان
اجاره:
70 میلیون تومان
270 متر ویلایی شهرک غرب یک از دو طبقه لوکس
شهرک غرب
مثلث

مسکونی

270 متر

3 ساعت پیش

200 متر / ویلایی فول بازسازی / شهرک غرب
7
رهن:
1 میلیارد تومان
اجاره:
45 میلیون تومان
200 متر / ویلایی فول بازسازی / شهرک غرب
شهرک غرب
مثلث

مسکونی

200 متر

3 خواب

17 ساعت پیش

202 متر / ویلا فول بازسازی شده / شهرک غرب
13
رهن:
1 میلیارد تومان
اجاره:
50 میلیون تومان
202 متر / ویلا فول بازسازی شده / شهرک غرب
شهرک غرب
مثلث

مسکونی

202 متر

3 خواب

17 ساعت پیش

باغ ویلا 300متر 4 خواب
6
رهن:
1 میلیارد تومان
اجاره:
70 میلیون تومان
باغ ویلا 300متر 4 خواب
شهرک غرب
مثلث

مسکونی

300 متر

4 خواب

1 روز پیش

اجاره ویلا یک از سه 260متر 3خواب/فاز اصلی شهرک غرب
1
رهن:
1 میلیارد تومان
اجاره:
65 میلیون تومان
اجاره ویلا یک از سه 260متر 3خواب/فاز اصلی شهرک غرب
شهرک غرب
املاک عمارت

مسکونی

260 متر

3 خواب

1 روز پیش

اجاره ویلایی در شهرک غرب فاز اصلی
3
رهن:
3 میلیارد تومان
اجاره:
120 میلیون تومان
اجاره ویلایی در شهرک غرب فاز اصلی
شهرک غرب
مثلث

مسکونی

350 متر

1 روز پیش

270 متر ویلا در شهرک غرب
8
رهن:
1 میلیارد تومان
اجاره:
60 میلیون تومان
270 متر ویلا در شهرک غرب
شهرک غرب
مثلث

مسکونی

270 متر

2 روز پیش

260 متر ویلا یک از دو واحد
6
رهن:
600 میلیون تومان
اجاره:
65 میلیون تومان
260 متر ویلا یک از دو واحد
شهرک غرب
مثلث

مسکونی

270 متر

2 روز پیش

رهن ویلایی 3 خوابه در شهرک غرب
0
رهن:
2 میلیارد تومان
اجاره:
رهن کامل
رهن ویلایی 3 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
مثلث

مسکونی

250 متر

3 خواب

2 روز پیش

اجاره 1300 متر ویلا فول در شهرک غرب
9
رهن:
25 میلیارد تومان
اجاره:
رهن کامل
اجاره 1300 متر ویلا فول در شهرک غرب
شهرک غرب
مثلث

مسکونی

1200 متر

5 خواب

2 روز پیش

اجاره ویلا چهار خواب در شهرک غرب
5
رهن:
1 میلیارد تومان
اجاره:
65 میلیون تومان
اجاره ویلا چهار خواب در شهرک غرب
شهرک غرب
مثلث

مسکونی

300 متر

4 خواب

2 روز پیش

اجاره ویلا نوساز یک از دو واحد
5
رهن:
1.5 میلیارد تومان
اجاره:
120 میلیون تومان
اجاره ویلا نوساز یک از دو واحد
شهرک غرب
مثلث

مسکونی

280 متر

3 خواب

2 روز پیش

300 متر ویلا چهار خواب در شهرک غرب
5
رهن:
1.5 میلیارد تومان
اجاره:
45 میلیون تومان
300 متر ویلا چهار خواب در شهرک غرب
شهرک غرب
مثلث

مسکونی

300 متر

4 خواب

2 روز پیش

اجاره ویلایی 4 خوابه در شهرک غرب
7
رهن:
1 میلیارد تومان
اجاره:
50 میلیون تومان
اجاره ویلایی 4 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
مثلث

مسکونی

300 متر

4 خواب

2 روز پیش

250 متر ویلا چهار خواب
9
رهن:
1 میلیارد تومان
اجاره:
65 میلیون تومان
250 متر ویلا چهار خواب
شهرک غرب
مثلث

مسکونی

250 متر

2 روز پیش

اجاره ویلایی 3 خوابه در شهرک غرب
10
رهن:
2 میلیارد تومان
اجاره:
100 میلیون تومان
اجاره ویلایی 3 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
مثلث

مسکونی

600 متر

3 خواب

2 روز پیش

رهن ویلایی/باغ و باغچه 4 خوابه در شهرک غرب
6
رهن:
3 میلیارد تومان
اجاره:
رهن کامل
رهن ویلایی/باغ و باغچه 4 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
مثلث

مسکونی

300 متر

4 خواب

2 روز پیش

اجاره ویلا در شهرک غرب
8
رهن:
1.5 میلیارد تومان
اجاره:
50 میلیون تومان
اجاره ویلا در شهرک غرب
شهرک غرب
مثلث

مسکونی

250 متر

3 خواب

2 روز پیش
1