رهن/ا...

نوع ملک

اجاره

متراژ

فیلترهای بیشتر

رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه در شهرک غرب تهران

10
۲ روز پیش
اجاره مغازه در شهرک غرب
رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 50 میلیون تومان
شهرک غرب
اداری تجاری
120 متر
پیمان

13
۷ روز پیش
550 متر رستوران با تمام تجهیزات اشپزخانه
رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 165 میلیون تومان
شهرک غرب
اداری تجاری
550 متر
مثلث

10
۱۰ روز پیش
رهن و اجاره مغازه تجاری 100 متر سعادت آباد بر بلوار د...
رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 50 میلیون تومان
شهرک غرب
اداری تجاری
100 متر
پیمان

1
۱۵ روز پیش
اجاره مغازه 50 متر فلت/بر اصلی خیابان
رهن: 200 میلیون تومان
اجاره: 40 میلیون تومان
شهرک غرب
اداری تجاری
50 متر
املاک عمارت

1
۱۶ روز پیش
اجاره مغازه 85 متر فلت/بر اصلی خیابان
رهن: 600 میلیون تومان
اجاره: 75 میلیون تومان
شهرک غرب
اداری تجاری
85 متر
املاک عمارت

8
۲۳ روز پیش
مغازه نانوایی چندمنظوره بالوکیشن عالی
رهن: 400 میلیون تومان
اجاره: 80 میلیون تومان
شهرک غرب
اداری تجاری
250 متر
املاک عمارت

1
یک ماه پیش
295متر تجاری در شهرک غرب
رهن: 20 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
شهرک غرب
اداری تجاری
295 متر
مثلث

1
۲ ماه پیش
اجاره مغازه در شهرک غرب - منطقه 2
رهن: 100 میلیون تومان
اجاره: 7 میلیون تومان
شهرک غرب
اداری تجاری
16 متر
املاک عمارت

1
یک ماه پیش
اجاره مغازه در شهرک غرب
رهن: 150 میلیون تومان
اجاره: 20 میلیون تومان
شهرک غرب
اداری تجاری
45 متر
مثلث

0
یک ماه پیش
اجاره مغازه 50 متر در شهرک غرب
رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 15 میلیون تومان
شهرک غرب
اداری تجاری
50 متر
خانه

3
یک ماه پیش
دوطبقه هرکدوم21متر
رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 25 میلیون تومان
شهرک غرب
اداری تجاری
21 متر
1 خواب
املاک عمارت

1
۲ ماه پیش
اجاره مغازه در شهرک غرب
رهن: 150 میلیون تومان
اجاره: 20 میلیون تومان
شهرک غرب
اداری تجاری
45 متر
مثلث

2
۲ ماه پیش
مغازه بربلواردریا 40متری /بر9متری
رهن: 300 میلیون تومان
اجاره: 70 میلیون تومان
شهرک غرب
اداری تجاری
40 متر
املاک عمارت

30
۲ ماه پیش
اجاره مغازه در شهرک غرب
رهن: 100 میلیون تومان
اجاره: 9 میلیون تومان
شهرک غرب
اداری تجاری
35 متر
مثلث

1
۲ ماه پیش
رهن مغازه در شهرک غرب
رهن: 400 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
شهرک غرب
اداری تجاری
45 متر
مثلث

1
۲ ماه پیش
رهن مغازه در شهرک غرب
رهن: 400 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
شهرک غرب
اداری تجاری
35 متر
مثلث

5
۲ ماه پیش
اجاره مغازه در شهرک غرب
رهن: 100 میلیون تومان
اجاره: 8 میلیون تومان
شهرک غرب
اداری تجاری
45 متر
مثلث

4
۲ ماه پیش
اجاره مغازه در شهرک غرب
رهن: 150 میلیون تومان
اجاره: 7 میلیون تومان
شهرک غرب
اداری تجاری
28 متر
مثلث

1
۴ ماه پیش
اجاره مغازه در شهرک غرب - منطقه 2
رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 100 میلیون تومان
شهرک غرب
اداری تجاری
90 متر
خانه

0
۵ ماه پیش
150 متر تجاری بر اصلی بلوار دادمان شهرک غرب
رهن: 5 میلیارد تومان
اجاره: 100 میلیون تومان
شهرک غرب
اداری تجاری
150 متر
مثلث