قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در تهران-امام زاده قاسم

آخرین بروزرسانی در 1 ماه پیش

قیمت تخمینی (بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید)

قیمت تخمینی (یک متر مربع) 200 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 36.5 میلیارد تومان

نتایج مشابه جستجوی شما

تجریشجمارانحکمتگلاب درهنیاوران

آگهی‌های ملکی در امام زاده قاسم