خرید

اداری ...

قیمت کل

متراژ

فیلترهای بیشتر

خرید و فروش املاک اداری و تجاری در تهران-سازمان برنامه شمالی

3
۱۱ روز پیش
فروش مغازه 17 متری در باکری
قیمت: قیمت توافقی
باکری
اداری تجاری
17 متر
گروه املاک پرشیا

0
۱۴ روز پیش
فروش مغازه در سازمان برنامه شمالی
قیمت: 9.5 میلیارد تومان
سازمان برنامه شمالی
اداری تجاری
35 متر
آلما وی آی پی

0
۱۹ روز پیش
فروش مغازه در سازمان برنامه شمالی
قیمت: 1 میلیارد تومان
سازمان برنامه شمالی
اداری تجاری
35 متر
آلما وی آی پی

2
یک ماه پیش
فروش مغازه در باکری
قیمت: 3.68 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 230 میلیون تومان
باکری
اداری تجاری
16 متر
گروه املاک پرشیا

1
یک ماه پیش
مغازه 14 متری( بر اصلی محرابی )
قیمت: 3.5 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 250 میلیون تومان
سازمان برنامه شمالی
اداری تجاری
14 متر
شاهان

0
۳ ماه پیش
فروش مغازه در سازمان برنامه شمالی
قیمت: قیمت توافقی
سازمان برنامه شمالی
اداری تجاری
35 متر
آلما وی آی پی

0
۳ ماه پیش
فروش مغازه در باکری - منطقه 5
قیمت: 6 میلیارد تومان
باکری
اداری تجاری
20 متر
گروه املاک پرشیا

0
۴ ماه پیش
فروش مغازه در سازمان برنامه شمالی
قیمت: 10 میلیارد تومان
سازمان برنامه شمالی
اداری تجاری
35 متر
آلما وی آی پی

8
۸ ماه پیش
فروش مغازه در باکری - منطقه 5
قیمت: قیمت توافقی
باکری
اداری تجاری
22 متر
گروه املاک پرشیا

8
۸ ماه پیش
فروش مغازه در باکری - منطقه 5
قیمت: قیمت توافقی
باکری
اداری تجاری
27 متر
گروه املاک پرشیا

8
۸ ماه پیش
فروش مغازه در باکری - منطقه 5
قیمت: قیمت توافقی
باکری
اداری تجاری
29 متر
گروه املاک پرشیا

8
۸ ماه پیش
فروش مغازه در باکری - منطقه 5
قیمت: قیمت توافقی
باکری
اداری تجاری
30 متر
گروه املاک پرشیا

8
۸ ماه پیش
فروش مغازه در باکری - منطقه 5
قیمت: قیمت توافقی
باکری
اداری تجاری
40 متر
گروه املاک پرشیا

8
۸ ماه پیش
فروش مغازه در باکری - منطقه 5
قیمت: قیمت توافقی
باکری
اداری تجاری
40 متر
گروه املاک پرشیا

8
۸ ماه پیش
فروش مغازه در باکری - منطقه 5
قیمت: قیمت توافقی
باکری
اداری تجاری
50 متر
گروه املاک پرشیا

0
۵ ماه پیش
فروش مغازه در سازمان برنامه شمالی
قیمت: 9.1 میلیارد تومان
سازمان برنامه شمالی
اداری تجاری
35 متر
آلما وی آی پی