خرید و فروش املاک آپارتمان، برج مسکونی در تهران-سازمان برنامه شمالی

7

سازمان برنامه شمالی/72 متر/بدون ریالی هزینه

قیمت: --
سازمان برنامه شمالی
هامون

3

فروش آپارتمان 3 خوابه در سازمان برنامه شمالی - منطقه 5

قیمت: --
سازمان برنامه شمالی
اسپاد

2

فروش آپارتمان/3 خوابه در سازمان برنامه شمالی - منطقه 5

قیمت: --
سازمان برنامه شمالی
اسپاد

2

فروش آپارتمان/ 2 خوابه در سازمان برنامه شمالی - منطقه 5

قیمت: --
سازمان برنامه شمالی
اسپاد

1

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در سازمان برنامه شمالی - من...

قیمت: --
سازمان برنامه شمالی
اسپاد

1

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در سازمان برنامه شمالی - من...

قیمت: --
سازمان برنامه شمالی
اسپاد

1

فروش آپارتمان 2 خوابه در سازمان برنامه شمالی - منطقه 5

قیمت: --
سازمان برنامه شمالی
اسپاد

1

فروش آپارتمان 2 خوابه در سازمان برنامه شمالی

قیمت: --
سازمان برنامه شمالی
اسپاد

1

فروش آپارتمان 2 خوابه در سازمان برنامه شمالی

قیمت: --
سازمان برنامه شمالی
اسپاد

5

سازمان برنامه64متر2خ/سالن پرده خور/خوش نقشه/کم واحد/ف...

قیمت: --
سازمان برنامه شمالی
هامون

2

سازمان برنامه شمالی/73 متر/2خ

قیمت: --
سازمان برنامه شمالی
اوپال vip

5

57 متر 1 خواب / سازمان برنامه شمالی

قیمت: --
سازمان برنامه شمالی
اوپال vip

8

57متر/1خواب/سرمایه گذاری/کاسبی/سازمان برنامه شمالی

قیمت: --
سازمان برنامه شمالی
اوپال vip

3

60متری طبقه5 تخلیه

قیمت: --
سازمان برنامه شمالی
بارمان

1

151متر زیبا با چشم انداز / سازمان برنامه شمال

قیمت: --
سازمان برنامه شمالی
بارمان

6

120متر/دوخواب/کلید نخورده/سازمان برنامه

قیمت: --
سازمان برنامه شمالی
املاک بزرگ آرکان

2

90متر/دوخواب/سرتیپ شفاهی

قیمت: --
سازمان برنامه شمالی
املاک بزرگ آرکان

1

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در سازمان برنامه شمالی - من...

قیمت: --
سازمان برنامه شمالی
اسپاد

1

85متر.دوخواب.سازمان شمال

قیمت: --
سازمان برنامه شمالی
رادمان

1

87متر.دوخواب.سازمان شمال

قیمت: --
سازمان برنامه شمالی
رادمان

یافتن ملک از طریق مشاورین املاک

جستجوی من را به مشاورین بسپار