خرید

نوع ملک

قیمت کل

متراژ

فیلترهای بیشتر

خرید و فروش املاک آپارتمان، برج مسکونی در ونک تهران

2
۱۴ دقیقه پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در ونک
قیمت: 8.7 میلیارد تومان
ونک
مسکونی
116 متر
2 خواب
ویرا

8
۲ ساعت پیش
ونک برزیل 80 متر 2 خواب
قیمت: 6.4 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 80 میلیون تومان
ونک
مسکونی
80 متر
2 خواب
فراز محمودیه

10
۲ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در ونک
قیمت: 10.5 میلیارد تومان
ونک
مسکونی
165 متر
3 خواب
ویرا

4
۲ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در ونک
قیمت: 9.8 میلیارد تومان
ونک
مسکونی
116 متر
2 خواب
ویرا

1
۲ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در ونک
قیمت: 5.7 میلیارد تومان
ونک
مسکونی
70 متر
2 خواب
ویرا

2
۲ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در ونک
قیمت: 23 میلیارد تومان
ونک
مسکونی
165 متر
3 خواب
ویرا

1
۲ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در ونک
قیمت: 7.45 میلیارد تومان
ونک
مسکونی
130 متر
3 خواب
ویرا

1
۲ ساعت پیش
نوساز کیلید نخورده /180 متر/شیک
قیمت: 19.8 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 108.8 میلیون تومان
ونک
مسکونی
182 متر
3 خواب
سیب

1
۳ ساعت پیش
81 متر / نوساز کیلید نخورده / دو خواب
قیمت: 6.6 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 81.5 میلیون تومان
ونک
مسکونی
81 متر
2 خواب
سیب

1
۳ ساعت پیش
ونک 80متر2خواب دیدویو ابدی بازسازی شده
قیمت: 6.2 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 77.5 میلیون تومان
ونک
مسکونی
80 متر
2 خواب
سیب

13
۴ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در ونک
قیمت: 9.86 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 73 میلیون تومان
ونک
مسکونی
135 متر
3 خواب
آریان

14
۴ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در ونک
قیمت: 14.4 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 90 میلیون تومان
ونک
مسکونی
160 متر
3 خواب
آریان

8
۴ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در ونک
قیمت: 7.65 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 85 میلیون تومان
ونک
مسکونی
90 متر
2 خواب
آریان

7
۴ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در ونک
قیمت: 12.6 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 90 میلیون تومان
ونک
مسکونی
140 متر
3 خواب
آریان

7
۴ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در ونک
قیمت: 6.48 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 60 میلیون تومان
ونک
مسکونی
108 متر
2 خواب
آریان

15
۴ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در ونک
قیمت: 16.68 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 115 میلیون تومان
ونک
مسکونی
145 متر
3 خواب
آریان

13
۴ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 4 خوابه در ونک
قیمت: 51.92 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 155 میلیون تومان
ونک
مسکونی
335 متر
4 خواب
آریان

9
۴ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در ونک
قیمت: 13.43 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 85 میلیون تومان
ونک
مسکونی
158 متر
3 خواب
آریان

11
۴ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در ونک
قیمت: 8.19 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 78 میلیون تومان
ونک
مسکونی
105 متر
2 خواب
آریان

12
۴ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در ونک
قیمت: 9.9 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 90 میلیون تومان
ونک
مسکونی
110 متر
2 خواب
آریان