قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در ونک تهران

آخرین بروزرسانی در 8 روز پیش

قیمت تخمینی (بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید)

قیمت تخمینی (یک متر مربع) 110.4 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 15.9 میلیارد تومان

آگهی‌های ملکی در ونک