نسخه آزمایشی وب‌سایت جدید کیلید پیش‌ روی شماست

بازگشت به نسخه قدیمی

خرید

آپارت...

فیلترهای بیشتر

ذخیره جستجو

خرید و فروش املاک آپارتمان، برج مسکونی در جردن تهران

112متر 2خواب
5
قیمت:
6.7 میلیارد تومان
112متر 2خواب
جردن
آینده

مسکونی

112 متر

2 خواب

5 ساعت پیش

آپارتمان 200 متر فول مشاعات
3
قیمت:
26 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
130 میلیون تومان
آپارتمان 200 متر فول مشاعات
جردن
آکس پل رومی

مسکونی

200 متر

3 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در جردن
2
قیمت:
9 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
100 میلیون تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در جردن
جردن
آریان

مسکونی

90 متر

2 خواب

1 روز پیش

شمال جردن 139 متر 3 خوابه نور و ویوعالی
2
قیمت:
9.73 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
70 میلیون تومان
شمال جردن 139 متر 3 خوابه نور و ویوعالی
جردن
سیب

مسکونی

139 متر

3 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در جردن
1
قیمت:
12.6 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
70 میلیون تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در جردن
جردن
آریان

مسکونی

180 متر

3 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در جردن
1
قیمت:
10.63 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در جردن
جردن
ویرا

مسکونی

125 متر

2 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در جردن
8
قیمت:
9.6 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در جردن
جردن
ویرا

مسکونی

138 متر

3 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در جردن
10
قیمت:
6.8 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در جردن
جردن
ویرا

مسکونی

100 متر

2 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در جردن
7
قیمت:
10.8 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در جردن
جردن
ویرا

مسکونی

154 متر

3 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در جردن
10
قیمت:
14 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در جردن
جردن
ویرا

مسکونی

200 متر

3 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در جردن
4
قیمت:
15 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در جردن
جردن
ویرا

مسکونی

210 متر

3 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در جردن
9
قیمت:
6.9 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در جردن
جردن
ویرا

مسکونی

81 متر

2 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در جردن
1
قیمت:
12 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در جردن
جردن
ویرا

مسکونی

190 متر

3 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در جردن
2
قیمت:
12.68 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در جردن
جردن
ویرا

مسکونی

195 متر

3 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 4 خوابه در جردن
1
قیمت:
22 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 4 خوابه در جردن
جردن
ویرا

مسکونی

200 متر

4 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در جردن
1
قیمت:
12.6 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در جردن
جردن
ویرا

مسکونی

182 متر

3 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در جردن
1
قیمت:
8.5 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در جردن
جردن
ویرا

مسکونی

138 متر

2 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در جردن
1
قیمت:
9.01 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در جردن
جردن
ویرا

مسکونی

105 متر

2 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در جردن
3
قیمت:
13.5 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در جردن
جردن
ویرا

مسکونی

180 متر

3 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در جردن
2
قیمت:
14.85 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در جردن
جردن
ویرا

مسکونی

165 متر

3 خواب

1 روز پیش
1