قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در جردن تهران

آخرین بروزرسانی در 8 روز پیش

قیمت تخمینی (بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید)

قیمت تخمینی (یک متر مربع) 114 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 16.4 میلیارد تومان

آگهی‌های ملکی در جردن