رهن/ا...

نوع ملک

اجاره

100 مت...

فیلترهای بیشتر

رهن و اجاره مسکونی، تجاری و اداری نوساز و چند سال ساخت در تهران-دریا

8
6 روز پیش

اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در دریا - منطقه 2

رهن: 200 میلیون تومان
اجاره: 20 میلیون تومان
دریا
مسکونی
130 متر
2 خواب
املاک عمارت

15
6 روز پیش

اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب 6 خوابه در دریا - من...

رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 50 میلیون تومان
دریا
اداری تجاری
175 متر
6 خواب
املاک عمارت

8
7 روز پیش

اجاره آپارتمان 3 خوابه در دریا

رهن: 200 میلیون تومان
اجاره: 25 میلیون تومان
دریا
اداری تجاری
140 متر
3 خواب
مثلث

8
7 روز پیش

رهن آپارتمان 3 اتاقه در توحید موقعیت اداری

رهن: 1.3 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
دریا
اداری تجاری
135 متر
3 خواب
مثلث

1
8 روز پیش

اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در بلوار علامه طباطبایی جن...

رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 6 میلیون تومان
بلوار علامه طباطبایی جنوبی
مسکونی
100 متر
2 خواب
مروارید

1
11 روز پیش

اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب در دریا - منطقه 2

رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 40 میلیون تومان
دریا
اداری تجاری
150 متر
خانه

8
17 روز پیش

رهن آپارتمان 3 اتاقه در توحید موقعیت اداری

رهن: 1.3 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
دریا
اداری تجاری
135 متر
3 خواب
مثلث

8
17 روز پیش

رهن آپارتمان 3 اتاقه در توحید موقعیت اداری

رهن: 1.3 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
دریا
اداری تجاری
135 متر
3 خواب
مثلث

15
18 روز پیش

رهن آپارتمان/برج 3 خوابه در دریا - منطقه 2

رهن: 1.2 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
دریا
مسکونی
160 متر
3 خواب
املاک عمارت

15
18 روز پیش

رهن آپارتمان/برج 3 خوابه در دریا - منطقه 2

رهن: 1.2 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
دریا
مسکونی
160 متر
3 خواب
املاک عمارت

1
20 روز پیش

رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در دریا - منطقه 2

رهن: 1.4 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
دریا
مسکونی
120 متر
2 خواب
املاک عمارت

1
20 روز پیش

رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در دریا - منطقه 2

رهن: 1.4 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
دریا
مسکونی
120 متر
2 خواب
املاک عمارت

1
21 روز پیش

رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در دریا - منطقه 2

رهن: 1.4 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
دریا
مسکونی
120 متر
2 خواب
املاک عمارت

1
21 روز پیش

رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در دریا - منطقه 2

رهن: 1.4 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
دریا
مسکونی
120 متر
2 خواب
املاک عمارت

4
21 روز پیش

رهن آپارتمان/برج 3 خوابه در دریا - منطقه 2

رهن: 2 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
دریا
مسکونی
145 متر
3 خواب
املاک عمارت

4
21 روز پیش

رهن آپارتمان/برج 3 خوابه در دریا - منطقه 2

رهن: 2 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
دریا
مسکونی
145 متر
3 خواب
املاک عمارت

7
25 روز پیش

اجاره آپارتمان/برج 3 خوابه در دریا - منطقه 2

رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 45 میلیون تومان
دریا
مسکونی
160 متر
3 خواب
املاک عمارت

7
25 روز پیش

اجاره آپارتمان/برج 3 خوابه در دریا - منطقه 2

رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 45 میلیون تومان
دریا
مسکونی
160 متر
3 خواب
املاک عمارت

10
1 ماه پیش

اجاره 148 متر اداری بر اصلی

رهن: 1.5 میلیارد تومان
اجاره: 36 میلیون تومان
دریا
اداری تجاری
148 متر
5 خواب
مثلث

5
1 ماه پیش

اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در بلوار علامه طباطبایی جن...

رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 16 میلیون تومان
بلوار علامه طباطبایی جنوبی
مسکونی
105 متر
2 خواب
املاک عمارت

یافتن ملک از طریق مشاورین املاک

جستجوی من را به مشاورین بسپار