رهن/ا...

مسکونی...

اجاره

متراژ

فیلترهای بیشتر

رهن و اجاره خانه، آپارتمان، ویلا/ باغ، کلنگی زمین مسکونی در تهران-دریا

4
1 روز پیش

رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در دریا - منطقه 2

رهن: 1.15 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
دریا
مسکونی
80 متر
2 خواب
خانه نو

4
1 روز پیش

رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در دریا - منطقه 2

رهن: 1.15 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
دریا
مسکونی
80 متر
2 خواب
خانه نو

8
6 روز پیش

اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در دریا - منطقه 2

رهن: 200 میلیون تومان
اجاره: 20 میلیون تومان
دریا
مسکونی
130 متر
2 خواب
املاک عمارت

1
8 روز پیش

اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در بلوار علامه طباطبایی جن...

رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 6 میلیون تومان
بلوار علامه طباطبایی جنوبی
مسکونی
100 متر
2 خواب
مروارید

15
18 روز پیش

رهن آپارتمان/برج 3 خوابه در دریا - منطقه 2

رهن: 1.2 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
دریا
مسکونی
160 متر
3 خواب
املاک عمارت

15
18 روز پیش

رهن آپارتمان/برج 3 خوابه در دریا - منطقه 2

رهن: 1.2 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
دریا
مسکونی
160 متر
3 خواب
املاک عمارت

1
20 روز پیش

رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در دریا - منطقه 2

رهن: 1.4 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
دریا
مسکونی
120 متر
2 خواب
املاک عمارت

1
20 روز پیش

رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در دریا - منطقه 2

رهن: 1.4 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
دریا
مسکونی
120 متر
2 خواب
املاک عمارت

1
21 روز پیش

رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در دریا - منطقه 2

رهن: 1.4 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
دریا
مسکونی
120 متر
2 خواب
املاک عمارت

1
21 روز پیش

رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در دریا - منطقه 2

رهن: 1.4 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
دریا
مسکونی
120 متر
2 خواب
املاک عمارت

4
21 روز پیش

رهن آپارتمان/برج 3 خوابه در دریا - منطقه 2

رهن: 2 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
دریا
مسکونی
145 متر
3 خواب
املاک عمارت

4
21 روز پیش

رهن آپارتمان/برج 3 خوابه در دریا - منطقه 2

رهن: 2 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
دریا
مسکونی
145 متر
3 خواب
املاک عمارت

7
25 روز پیش

اجاره آپارتمان/برج 3 خوابه در دریا - منطقه 2

رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 45 میلیون تومان
دریا
مسکونی
160 متر
3 خواب
املاک عمارت

7
25 روز پیش

اجاره آپارتمان/برج 3 خوابه در دریا - منطقه 2

رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 45 میلیون تومان
دریا
مسکونی
160 متر
3 خواب
املاک عمارت

5
1 ماه پیش

اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در بلوار علامه طباطبایی جن...

رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 16 میلیون تومان
بلوار علامه طباطبایی جنوبی
مسکونی
105 متر
2 خواب
املاک عمارت

5
1 ماه پیش

اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در بلوار علامه طباطبایی جن...

رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 16 میلیون تومان
بلوار علامه طباطبایی جنوبی
مسکونی
105 متر
2 خواب
املاک عمارت

1
1 ماه پیش

اجاره آپارتمان/برج 3 خوابه در دریا - منطقه 2

رهن: 600 میلیون تومان
اجاره: 20 میلیون تومان
دریا
مسکونی
155 متر
3 خواب
خانه

یافتن ملک از طریق مشاورین املاک

جستجوی من را به مشاورین بسپار