رهن/ا...

نوع ملک

اجاره

متراژ

فیلترهای بیشتر

رهن و اجاره مسکونی، تجاری و اداری نوساز و چند سال ساخت در تهران-دریا

4
6 ساعت پیش

رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در دریا - منطقه 2

رهن: 1.15 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
دریا
مسکونی
80 متر
2 خواب
خانه نو

4
6 ساعت پیش

رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در دریا - منطقه 2

رهن: 1.15 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
دریا
مسکونی
80 متر
2 خواب
خانه نو

8
2 روز پیش

اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در دریا - منطقه 2

رهن: 200 میلیون تومان
اجاره: 20 میلیون تومان
دریا
مسکونی
130 متر
2 خواب
املاک عمارت

15
2 روز پیش

اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب 6 خوابه در دریا - من...

رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 50 میلیون تومان
دریا
اداری تجاری
175 متر
6 خواب
املاک عمارت

8
3 روز پیش

اجاره آپارتمان 3 خوابه در دریا

رهن: 200 میلیون تومان
اجاره: 25 میلیون تومان
دریا
اداری تجاری
140 متر
3 خواب
مثلث

8
3 روز پیش

رهن آپارتمان 3 اتاقه در توحید موقعیت اداری

رهن: 1.3 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
دریا
اداری تجاری
135 متر
3 خواب
مثلث

1
4 روز پیش

اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در بلوار علامه طباطبایی جن...

رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 6 میلیون تومان
بلوار علامه طباطبایی جنوبی
مسکونی
100 متر
2 خواب
مروارید

1
7 روز پیش

اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب در دریا - منطقه 2

رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 40 میلیون تومان
دریا
اداری تجاری
150 متر
خانه

9
13 روز پیش

رهن آپارتمان 2 خوابه در شهرک غرب بلوار دریا

رهن: قیمت توافقی
اجاره: رهن کامل
دریا
اداری تجاری
75 متر
2 خواب
مثلث

8
13 روز پیش

اجاره آپارتمان 88متر سند اداری 2 اتاق در دریا

رهن: 100 میلیون تومان
اجاره: 14 میلیون تومان
دریا
اداری تجاری
88 متر
2 خواب
مثلث

8
13 روز پیش

رهن آپارتمان 3 اتاقه در توحید موقعیت اداری

رهن: 1.3 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
دریا
اداری تجاری
135 متر
3 خواب
مثلث

8
13 روز پیش

رهن آپارتمان 3 اتاقه در توحید موقعیت اداری

رهن: 1.3 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
دریا
اداری تجاری
135 متر
3 خواب
مثلث

15
14 روز پیش

رهن آپارتمان/برج 3 خوابه در دریا - منطقه 2

رهن: 1.2 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
دریا
مسکونی
160 متر
3 خواب
املاک عمارت

15
14 روز پیش

رهن آپارتمان/برج 3 خوابه در دریا - منطقه 2

رهن: 1.2 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
دریا
مسکونی
160 متر
3 خواب
املاک عمارت

1
16 روز پیش

رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در دریا - منطقه 2

رهن: 1.4 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
دریا
مسکونی
120 متر
2 خواب
املاک عمارت

1
16 روز پیش

رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در دریا - منطقه 2

رهن: 1.4 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
دریا
مسکونی
120 متر
2 خواب
املاک عمارت

1
17 روز پیش

رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در دریا - منطقه 2

رهن: 1.4 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
دریا
مسکونی
120 متر
2 خواب
املاک عمارت

1
17 روز پیش

رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در دریا - منطقه 2

رهن: 1.4 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
دریا
مسکونی
120 متر
2 خواب
املاک عمارت

4
17 روز پیش

رهن آپارتمان/برج 3 خوابه در دریا - منطقه 2

رهن: 2 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
دریا
مسکونی
145 متر
3 خواب
املاک عمارت

4
17 روز پیش

رهن آپارتمان/برج 3 خوابه در دریا - منطقه 2

رهن: 2 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
دریا
مسکونی
145 متر
3 خواب
املاک عمارت

یافتن ملک از طریق مشاورین املاک

جستجوی من را به مشاورین بسپار