جستجوهای ذخیره شده
آگهی های نشان شده
رهن/ا...

نوع ملک

اجاره

متراژ

فیلترهای بیشتر

رهن و اجاره مسکونی، تجاری و اداری نوساز و چند سال ساخت در بلوار علامه طباطبایی جنوبی تهران

1
5 ماه پیش

اجاره آپارتمان/برج 3 خوابه در بلوار علامه طباطبایی جن...

رهن: 600 میلیون تومان
اجاره: 15 میلیون تومان
بلوار علامه طباطبایی جنوبی
مسکونی
135 متر
3 خواب
1 پارکینگ
املاک صدقی

1
5 ماه پیش

رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در بلوار علامه طباطبایی جنوب...

رهن: 1.7 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار علامه طباطبایی جنوبی
مسکونی
100 متر
2 خواب
1 پارکینگ
املاک صدقی

1
5 ماه پیش

رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در بلوار علامه طباطبایی جنوب...

رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار علامه طباطبایی جنوبی
مسکونی
115 متر
2 خواب
1 پارکینگ
املاک صدقی

1
5 ماه پیش

رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در بلوار علامه طباطبایی جنوب...

رهن: 850 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار علامه طباطبایی جنوبی
مسکونی
115 متر
2 خواب
1 پارکینگ
مروارید

1
5 ماه پیش

اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در بلوار علامه طباطبایی جن...

رهن: 400 میلیون تومان
اجاره: 23 میلیون تومان
بلوار علامه طباطبایی جنوبی
مسکونی
115 متر
2 خواب
2 پارکینگ
مروارید

1
5 ماه پیش

اجاره آپارتمان/برج 3 خوابه در بلوار علامه طباطبایی جن...

رهن: 400 میلیون تومان
اجاره: 30 میلیون تومان
بلوار علامه طباطبایی جنوبی
مسکونی
128 متر
3 خواب
1 پارکینگ
مروارید

1
6 ماه پیش

اجاره آپارتمان/برج 3 خوابه در بلوار علامه طباطبایی جن...

رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 30 میلیون تومان
بلوار علامه طباطبایی جنوبی
مسکونی
130 متر
3 خواب
1 پارکینگ
مروارید

1
6 ماه پیش

اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در بلوار علامه طباطبایی جن...

رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 6 میلیون تومان
بلوار علامه طباطبایی جنوبی
مسکونی
100 متر
2 خواب
1 پارکینگ
مروارید

5
6 ماه پیش

اجاره آپارتمان/برج 3 خوابه در بلوار علامه طباطبایی جن...

رهن: 600 میلیون تومان
اجاره: 16 میلیون تومان
بلوار علامه طباطبایی جنوبی
مسکونی
126 متر
3 خواب
1 پارکینگ

1
7 ماه پیش

اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در بلوار علامه طباطبایی جن...

رهن: 700 میلیون تومان
اجاره: 7 میلیون تومان
بلوار علامه طباطبایی جنوبی
مسکونی
100 متر
2 خواب
1 پارکینگ
املاک صدقی

1
7 ماه پیش

رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در بلوار علامه طباطبایی جنوب...

رهن: 750 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار علامه طباطبایی جنوبی
مسکونی
70 متر
2 خواب
1 پارکینگ
املاک صدقی

5
9 ماه پیش

اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در بلوار علامه طباطبایی جن...

رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 16 میلیون تومان
بلوار علامه طباطبایی جنوبی
مسکونی
105 متر
2 خواب
1 پارکینگ
املاک عمارت

5
9 ماه پیش

اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در بلوار علامه طباطبایی جن...

رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 16 میلیون تومان
بلوار علامه طباطبایی جنوبی
مسکونی
105 متر
2 خواب
1 پارکینگ
املاک عمارت

1
10 ماه پیش

اجاره آپارتمان/برج 3 خوابه در بلوار علامه طباطبایی جن...

رهن: 1.2 میلیارد تومان
اجاره: 12 میلیون تومان
بلوار علامه طباطبایی جنوبی
مسکونی
145 متر
3 خواب
1 پارکینگ
مروارید

1
10 ماه پیش

اجاره آپارتمان/برج 3 خوابه در بلوار علامه طباطبایی جن...

رهن: 300 میلیون تومان
اجاره: 27 میلیون تومان
بلوار علامه طباطبایی جنوبی
مسکونی
125 متر
3 خواب
2 پارکینگ
مروارید

1
10 ماه پیش

رهن دفتر کار, اتاق اداری و مطب در بلوار علامه طباطبای...

رهن: 800 میلیون تومان
اجاره: 15 میلیون تومان
بلوار علامه طباطبایی جنوبی
اداری تجاری
80 متر
خانه

1
1 سال پیش

اجاره آپارتمان/برج 3 خوابه در بلوار علامه طباطبایی جن...

رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 12 میلیون تومان
بلوار علامه طباطبایی جنوبی
مسکونی
140 متر
3 خواب
1 پارکینگ
مروارید

9
1 سال پیش

رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در بلوار علامه طباطبایی جنوب...

رهن: 900 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار علامه طباطبایی جنوبی
مسکونی
90 متر
2 خواب
1 پارکینگ
خانه

1
1 سال پیش

130 متر 3خواب+سوییت 30متری علامه

رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
بلوار علامه طباطبایی جنوبی
مسکونی
130 متر
3 خواب
1 پارکینگ
مدرن سرو

1
1 سال پیش

اجاره آپارتمان2 خوابه در بلوار علامه طباطبایی جنوبی -...

رهن: قیمت توافقی
اجاره: قیمت توافقی
بلوار علامه طباطبایی جنوبی
اداری تجاری
110 متر
2 خواب
خانه

یافتن ملک از طریق مشاورین املاک

جستجوی من را به مشاورین بسپار