جستجوهای ذخیره شده
آگهی های نشان شده
رهن/ا...

نوع ملک

اجاره

متراژ

فیلترهای بیشتر

رهن و اجاره مسکونی، تجاری و اداری نوساز و چند سال ساخت در تهران-باغ فردوس

2
3 ساعت پیش

الهیه246متر*3جهت نور*تاپ لوکیشن‌

رهن: 2 میلیارد تومان
اجاره: 90 میلیون تومان
الهیه
مسکونی
246 متر
3 خواب
آکس پل رومی

1
3 ساعت پیش

الهیه400متر*3جهت نور*فول مشاعات

رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 150 میلیون تومان
الهیه
مسکونی
400 متر
4 خواب
آکس پل رومی

1
3 ساعت پیش

فرشته247متر*فول مشاعات*نور جنوبی

رهن: 5.1 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
الهیه
مسکونی
247 متر
3 خواب
آکس پل رومی

2
3 ساعت پیش

فرشته252متر*3پارکینگ*لوکیشن‌ دنج

رهن: 5 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
الهیه
مسکونی
252 متر
3 خواب
آکس پل رومی

1
3 ساعت پیش

الهیه256متر*فول مشاعات*2جهت نور

رهن: 5.2 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
الهیه
مسکونی
256 متر
3 خواب
آکس پل رومی

1
3 ساعت پیش

الهیه68متر*دسترسی عالی*غرق نور

رهن: 300 میلیون تومان
اجاره: 25 میلیون تومان
الهیه
مسکونی
68 متر
1 خواب
آکس پل رومی

1
3 ساعت پیش

الهیه70متر*ویو شمال*فول امکانات

رهن: 280 میلیون تومان
اجاره: 27 میلیون تومان
الهیه
مسکونی
70 متر
1 خواب
آکس پل رومی

1
3 ساعت پیش

الهیه65متر*پر نور*مناسب مجرد

رهن: 300 میلیون تومان
اجاره: 27 میلیون تومان
الهیه
مسکونی
65 متر
1 خواب
آکس پل رومی

8
3 ساعت پیش

فرشته 145 متری 2 خواب لوکس

رهن: 3.6 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
فرشته
مسکونی
145 متر
2 خواب
2 پارکینگ
رابین

1
4 ساعت پیش

الهیه 238 متر لوکیشن دنج و ارام

رهن: 4.6 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
الهیه
مسکونی
238 متر
3 خواب
2 پارکینگ
آکس پل رومی

1
4 ساعت پیش

الهیه247 متر غرق در نور

رهن: 4.55 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
الهیه
مسکونی
247 متر
3 خواب
2 پارکینگ
آکس پل رومی

1
4 ساعت پیش

الهیه 254 متر ویو مشجر

رهن: 4.6 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
الهیه
مسکونی
254 متر
3 خواب
2 پارکینگ
آکس پل رومی

1
4 ساعت پیش

الیهه 276 متر غرق در نور

رهن: 7.5 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
فرشته
مسکونی
276 متر
3 خواب
2 پارکینگ
آکس پل رومی

1
4 ساعت پیش

الهیه 256 متر ویو مشجر

رهن: 4.6 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
الهیه
مسکونی
256 متر
3 خواب
2 پارکینگ
آکس پل رومی

1
4 ساعت پیش

الهیه 170 متر ورودی از لابی

رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 50 میلیون تومان
الهیه
مسکونی
170 متر
3 خواب
1 پارکینگ
آکس پل رومی

1
4 ساعت پیش

الهیه175 متر غرق در نور

رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 50 میلیون تومان
الهیه
مسکونی
175 متر
3 خواب
1 پارکینگ
آکس پل رومی

1
4 ساعت پیش

الهیه 180 متر لوکیشن دنج و ارام

رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 55 میلیون تومان
الهیه
مسکونی
180 متر
3 خواب
1 پارکینگ
آکس پل رومی

1
4 ساعت پیش

فرشته336 متر فول مشاعات

رهن: 2.7 میلیارد تومان
اجاره: 118 میلیون تومان
فرشته
مسکونی
336 متر
4 خواب
3 پارکینگ
آکس پل رومی

1
4 ساعت پیش

فرشته 260 متر غرق در نور

رهن: 7 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
فرشته
مسکونی
260 متر
4 خواب
3 پارکینگ
آکس پل رومی

1
4 ساعت پیش

الهیه 210 متر ویو مشجر

رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 105 میلیون تومان
الهیه
مسکونی
210 متر
3 خواب
2 پارکینگ
آکس پل رومی

یافتن ملک از طریق مشاورین املاک

جستجوی من را به مشاورین بسپار