رهن و اجاره مسکونی، تجاری و اداری نوساز و چند سال ساختمتراژ از ٢٠٠ متری در بلوار فردوس غربی تهران

4

فردوس115متر2خ/سالن پرده خور/افتابگیر/فول امکانات+2بالکن

قیمت: --
بلوار فردوس غربی
هامون

6

رهن آپارتمان/3 خوابه در بلوار فردوس غربی - منطقه 5

قیمت: --
بلوار فردوس غربی
املاک بزرگ آرکان

5

3خوابه/145متری/ورزی

قیمت: --
بلوار فردوس غربی
املاک پارس

3

اجاره آپارتمان/ 2 خوابه در سازمان برنامه جنوبی - منطق...

قیمت: --
سازمان برنامه جنوبی
املاک بزرگ آرکان

0

رهن آپارتمان/ 2 خوابه در بلوار فردوس غربی - منطقه 5

قیمت: --
بلوار فردوس غربی
املاک بزرگ آرکان

0

اجاره آپارتمان/ 3 خوابه در بلوار فردوس غربی - منطقه 5

قیمت: --
بلوار فردوس غربی
املاک بزرگ آرکان

0

اجاره آپارتمان/2 خوابه بلوار فردوس

قیمت: --
شهرک پرواز
املاک بزرگ آرکان

4

135متری/3خوابه/ورزی

قیمت: --
بلوار فردوس غربی
املاک پارس

0

رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در بلوار فردوس غربی - منطقه 5

قیمت: --
بلوار فردوس غربی
مشاورین املاک بردیا

0

اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در بلوار فردوس غربی - منطق...

قیمت: --
بلوار فردوس غربی
مشاورین املاک بردیا

0

رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در بلوار فردوس غربی - منطقه 5

قیمت: --
بلوار فردوس غربی
مشاورین املاک بردیا

1

رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در بلوار فردوس غربی - منطقه 5

قیمت: --
بلوار فردوس غربی
مشاورین املاک بردیا

0

اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در بلوار فردوس غربی - منطق...

قیمت: --
بلوار فردوس غربی
مشاورین املاک بردیا

4

رهن آپارتمان/ 3 خوابه در بلوار فردوس غربی - منطقه 5

قیمت: --
بلوار فردوس غربی
املاک بزرگ آرکان

1

اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در بلوار فردوس غربی - منطق...

قیمت: --
بلوار فردوس غربی
املاک بزرگ آرکان

1

اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در بلوار فردوس غربی - منطق...

قیمت: --
بلوار فردوس غربی
املاک بزرگ آرکان

1

اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در بلوار فردوس غربی - منطق...

قیمت: --
بلوار فردوس غربی
املاک بزرگ آرکان

0

اجاره آپارتمان/3 خوابه در بلوار فردوس غربی - منطقه 5

قیمت: --
بلوار فردوس غربی
املاک بزرگ آرکان

0

اجاره آپارتمان 2 خوابه در بلوار فردوس غربی - منطقه 5

قیمت: --
بلوار فردوس غربی
املاک بزرگ آرکان

4

ورزی/75متری

قیمت: --
بلوار فردوس غربی
املاک پارس

یافتن ملک از طریق مشاورین املاک

جستجوی من را به مشاورین بسپار