رهن و اجاره انواع واحدهای اداری، دفتر کار در بلوار فردوس غربی تهران

0

120 متر یک خوابه سازمان برنامه مرکزی

قیمت: --
سازمان برنامه مرکزی
املاک بزرگ آرکان

2

اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب 1 خوابه در بلوار فرد...

قیمت: --
بلوار فردوس غربی
ونداد

4

اداری/65متری

قیمت: --
بلوار فردوس غربی
املاک پارس

4

اداری/65متری

قیمت: --
بلوار فردوس غربی
املاک پارس

4

65متری/اداری

قیمت: --
بلوار فردوس غربی
املاک پارس

4

91متر سند اداری

قیمت: --
بلوار فردوس غربی
ونداد

4

85متر سند اداری بر فردوس

قیمت: --
بلوار فردوس غربی
ونداد

4

فردوس غرب/اداری/65 متری

قیمت: --
بلوار فردوس غربی
املاک پارس

0

رهن دفتر کار, اتاق اداری و مطب 2 خوابه در بلوار فردوس...

قیمت: --
بلوار فردوس غربی
املاک بزرگ آرکان

4

اداری/100متری

قیمت: --
بلوار فردوس غربی
املاک پارس

0

90 متر یک خوابه موقعیت اداری سازمان برنامه

قیمت: --
سازمان برنامه مرکزی
املاک بزرگ آرکان

4

اداری/100متری

قیمت: --
بلوار فردوس غربی
املاک پارس

4

اداری/100متری

قیمت: --
بلوار فردوس غربی
املاک پارس

4

100متری/اداری

قیمت: --
بلوار فردوس غربی
املاک پارس

4

اداری/100متری

قیمت: --
بلوار فردوس غربی
املاک پارس

4

55متری/اداری

قیمت: --
بلوار فردوس غربی
املاک پارس

1

اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب 1 خوابه در بلوار فرد...

قیمت: --
بلوار فردوس غربی
املاک بزرگ آرکان

1

اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب در بلوار فردوس غربی ...

قیمت: --
بلوار فردوس غربی
املاک بزرگ آرکان

4

اداری/100متری

قیمت: --
بلوار فردوس غربی
املاک پارس

4

55متری/اداری

قیمت: --
بلوار فردوس غربی
املاک پارس

یافتن ملک از طریق مشاورین املاک

جستجوی من را به مشاورین بسپار