قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در منطقه 3 تهران

آخرین بروزرسانی در 1 ماه پیش

قیمت تخمینی (بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید)

قیمت تخمینی (یک متر مربع) 180.3 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 24 میلیارد تومان

آگهی‌های ملکی در منطقه ٣