قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در سحر - بهاران تهران

آخرین بروزرسانی در 3 ماه پیش

قیمت تخمینی (بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید)

قیمت تخمینی (یک متر مربع) 95.6 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 14 میلیارد تومان

آگهی‌های ملکی در سحر - بهاران