قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در صدرا منطقه 22 تهران

آخرین بروزرسانی در 3 ماه پیش

قیمت تخمینی (بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید)

قیمت تخمینی (یک متر مربع) 102.5 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 11.7 میلیارد تومان

آگهی‌های ملکی در صدرا