قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در میرکمالی تهران

آخرین بروزرسانی در 3 ماه پیش

قیمت تخمینی (بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید)

قیمت تخمینی (یک متر مربع) 81.2 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 9 میلیارد تومان

آگهی‌های ملکی در میرکمالی