قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در علامه قزوینی تهران

آخرین بروزرسانی در 3 ماه پیش

قیمت تخمینی (بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید)

قیمت تخمینی (یک متر مربع) 92.4 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 11.1 میلیارد تومان

آگهی‌های ملکی در علامه قزوینی