قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در منطقه 2 تهران

آخرین بروزرسانی در 2 ماه پیش

قیمت تخمینی (بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید)

قیمت تخمینی (یک متر مربع) 155.1 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 18.1 میلیارد تومان

نتایج مشابه جستجوی شما

برق الستوممرزدارانشهرک ژاندارمری‎فرازشهید گلاب

آگهی‌های ملکی در منطقه ٢