قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در منطقه 2 تهران

آخرین بروزرسانی در 8 روز پیش

قیمت تخمینی (بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید)

قیمت تخمینی (یک متر مربع) 92.6 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 10.9 میلیارد تومان

آگهی‌های ملکی در منطقه ٢