قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در مرزداران تهران

آخرین بروزرسانی در 3 ماه پیش

قیمت تخمینی (بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید)

قیمت تخمینی (یک متر مربع) 149.8 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 16.1 میلیارد تومان

آگهی‌های ملکی در مرزداران