قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در مرزداران تهران

آخرین بروزرسانی در 8 روز پیش

قیمت تخمینی (بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید)

قیمت تخمینی (یک متر مربع) 88.8 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 9.6 میلیارد تومان

آگهی‌های ملکی در مرزداران