قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در منطقه 1 تهران

آخرین بروزرسانی در 8 روز پیش

قیمت تخمینی (بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید)

قیمت تخمینی (یک متر مربع) 131.2 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 22.3 میلیارد تومان

آگهی‌های ملکی در منطقه ١