قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در تهران

آخرین بروزرسانی در 1 ماه پیش

قیمت تخمینی (بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید)

قیمت تخمینی (یک متر مربع) 110.2 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 11.5 میلیارد تومان

نتایج مشابه جستجوی شما

منطقه ۴منطقه ۱۸منطقه ۱۹منطقه ۷منطقه ۱۵

آگهی‌های ملکی در تهران