قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در منطقه 4 تهران

آخرین بروزرسانی در 3 ماه پیش

قیمت تخمینی (بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید)

قیمت تخمینی (یک متر مربع) 107 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 10.3 میلیارد تومان

آگهی‌های ملکی در منطقه ٤