قیمت ملک، مسکن، آپارتمان، خانه در منطقه 4 تهران

آخرین بروزرسانی در 8 روز پیش

قیمت تخمینی (بر اساس ارزیابی هوشمند کیلید)

قیمت تخمینی (یک متر مربع) 62.8 میلیون تومان

قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط 6.1 میلیارد تومان

آگهی‌های ملکی در منطقه ٤