1/7

امکانات و توضیحات

انباری
سالن اجتماعات
سالن ورزش
درب ریموت
بالکن
نگهبان
آسانسور
آنتن مرکزی

جردن 1150 متر بر 27 با 2100 متر بنا در 3 طبقه با پهنه مختلط پهنه M مشاور منطقه یکتا

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲