نسخه آزمایشی وب‌سایت جدید کیلید پیش‌ روی شماست

بازگشت به نسخه قدیمی

خرید

ویلای...

فیلترهای بیشتر

ذخیره جستجو

خرید و فروش ویلا، خانه ویلایی، باغ ویلا در خیابان قائم مقام فراهانی اصفهان

خرید ویلایی/باغ و باغچه 1 خوابه در خیابان قائم مقام فراهانی
0
قیمت:
1 میلیارد تومان
خرید ویلایی/باغ و باغچه 1 خوابه در خیابان قائم مقام فراهانی
خیابان قائم مقام فراهانی

مسکونی

980 متر

1 خواب

5 ماه پیش

خرید ویلایی/باغ و باغچه در خیابان قائم مقام فراهانی
0
قیمت:
قیمت توافقی
خرید ویلایی/باغ و باغچه در خیابان قائم مقام فراهانی
خیابان قائم مقام فراهانی

مسکونی

950 متر

5 ماه پیش

خرید ویلایی/باغ و باغچه 3 خوابه در خیابان قائم مقام فراهانی
0
قیمت:
11 میلیارد تومان
خرید ویلایی/باغ و باغچه 3 خوابه در خیابان قائم مقام فراهانی
خیابان قائم مقام فراهانی

مسکونی

200 متر

3 خواب

5 ماه پیش

خرید ویلایی/باغ و باغچه 1 خوابه در خیابان قائم مقام فراهانی
0
قیمت:
1.25 میلیارد تومان
خرید ویلایی/باغ و باغچه 1 خوابه در خیابان قائم مقام فراهانی
خیابان قائم مقام فراهانی

مسکونی

1000 متر

1 خواب

5 ماه پیش

خرید ویلایی/باغ و باغچه 2 خوابه در خیابان قائم مقام فراهانی
0
قیمت:
1.7 میلیارد تومان
خرید ویلایی/باغ و باغچه 2 خوابه در خیابان قائم مقام فراهانی
خیابان قائم مقام فراهانی

مسکونی

164 متر

2 خواب

5 ماه پیش

خرید ویلایی/باغ و باغچه در خیابان قائم مقام فراهانی
0
قیمت:
220 میلیون تومان
خرید ویلایی/باغ و باغچه در خیابان قائم مقام فراهانی
خیابان قائم مقام فراهانی

مسکونی

500 متر

6 ماه پیش

خرید ویلایی/باغ و باغچه 1 خوابه در خیابان قائم مقام فراهانی
0
قیمت:
3 میلیارد تومان
خرید ویلایی/باغ و باغچه 1 خوابه در خیابان قائم مقام فراهانی
خیابان قائم مقام فراهانی

مسکونی

1500 متر

1 خواب

6 ماه پیش

خرید ویلایی/باغ و باغچه در خیابان قائم مقام فراهانی
0
قیمت:
100 میلیون تومان
خرید ویلایی/باغ و باغچه در خیابان قائم مقام فراهانی
خیابان قائم مقام فراهانی

مسکونی

500 متر

6 ماه پیش

خرید ویلایی/باغ و باغچه در خیابان قائم مقام فراهانی
0
قیمت:
65 میلیارد تومان
خرید ویلایی/باغ و باغچه در خیابان قائم مقام فراهانی
خیابان قائم مقام فراهانی

مسکونی

6500 متر

6 ماه پیش

خرید ویلایی/باغ و باغچه 1 خوابه در خیابان قائم مقام فراهانی
0
قیمت:
قیمت توافقی
خرید ویلایی/باغ و باغچه 1 خوابه در خیابان قائم مقام فراهانی
خیابان قائم مقام فراهانی

مسکونی

1000 متر

1 خواب

6 ماه پیش

خرید ویلایی/باغ و باغچه 2 خوابه در خیابان قائم مقام فراهانی
0
قیمت:
قیمت توافقی
خرید ویلایی/باغ و باغچه 2 خوابه در خیابان قائم مقام فراهانی
خیابان قائم مقام فراهانی

مسکونی

600 متر

2 خواب

6 ماه پیش

خرید ویلایی/باغ و باغچه 3 خوابه در خیابان قائم مقام فراهانی
0
قیمت:
قیمت توافقی
خرید ویلایی/باغ و باغچه 3 خوابه در خیابان قائم مقام فراهانی
خیابان قائم مقام فراهانی

مسکونی

220 متر

3 خواب

6 ماه پیش
1