نسخه آزمایشی وب‌سایت جدید کیلید پیش‌ روی شماست

بازگشت به نسخه قدیمی

خرید

آپارت...

فیلترهای بیشتر

ذخیره جستجو

خرید و فروش املاک آپارتمان، برج مسکونی در مجیدیه منطقه 8 تهران

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در مجیدیه - منطقه 8
8
قیمت:
7.02 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
52 میلیون تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در مجیدیه - منطقه 8
مجیدیه
مسکن بزرگ ارمغان

مسکونی

135 متر

3 خواب

2 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در مجیدیه - منطقه 8
8
قیمت:
2.05 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در مجیدیه - منطقه 8
مجیدیه
مسکن بزرگ ارمغان

مسکونی

56 متر

1 خواب

6 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در مجیدیه - منطقه 8
8
قیمت:
2.1 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در مجیدیه - منطقه 8
مجیدیه
آینده

مسکونی

68 متر

2 خواب

9 روز پیش

60 مترفول خ رحمتی بالای گلبرگ
6
قیمت:
2.52 میلیارد تومان
60 مترفول خ رحمتی بالای گلبرگ
مجیدیه
ایده نو

مسکونی

60 متر

1 خواب

11 روز پیش

90 متر فول مسیل باختر خ نوروزی فرو
5
قیمت:
2.77 میلیارد تومان
90 متر فول مسیل باختر خ نوروزی فرو
مجیدیه
ایده نو

مسکونی

90 متر

2 خواب

11 روز پیش

55 متر مجیدیه
3
قیمت:
2.2 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
40 میلیون تومان
55 متر مجیدیه
مجیدیه
دیبا

مسکونی

55 متر

2 خواب

13 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در مجیدیه - منطقه 8
2
قیمت:
11.3 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
30 میلیون تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در مجیدیه - منطقه 8
مجیدیه
مسکن بزرگ ارمغان

مسکونی

108 متر

2 خواب

18 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در مجیدیه - منطقه 8
1
قیمت:
1.8 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در مجیدیه - منطقه 8
مجیدیه
مسکن بزرگ ارمغان

مسکونی

63 متر

1 خواب

18 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در مجیدیه - منطقه 8
4
قیمت:
2.7 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در مجیدیه - منطقه 8
مجیدیه
مسکن بزرگ ارمغان

مسکونی

69 متر

2 خواب

18 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در مجیدیه - منطقه 8
8
قیمت:
2.2 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در مجیدیه - منطقه 8
مجیدیه
مسکن بزرگ ارمغان

مسکونی

58 متر

2 خواب

18 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در مجیدیه - منطقه 8
2
قیمت:
1.87 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در مجیدیه - منطقه 8
مجیدیه
مسکن بزرگ ارمغان

مسکونی

77 متر

2 خواب

18 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در مجیدیه - منطقه 8
15
قیمت:
2.15 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در مجیدیه - منطقه 8
مجیدیه
مسکن بزرگ ارمغان

مسکونی

71 متر

2 خواب

18 روز پیش

فروش آپارتمان/برج در مجیدیه - منطقه 8
2
قیمت:
3.24 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
30 میلیون تومان
فروش آپارتمان/برج در مجیدیه - منطقه 8
مجیدیه
مسکن بزرگ ارمغان

مسکونی

108 متر

18 روز پیش

64مترفول کرمان خ صافی دوخواب
6
قیمت:
2.1 میلیارد تومان
64مترفول کرمان خ صافی دوخواب
مجیدیه
ایده نو

مسکونی

64 متر

2 خواب

20 روز پیش

48متر نوروزی فرد خ مرادی
4
قیمت:
1 میلیارد تومان
48متر نوروزی فرد خ مرادی
مجیدیه
ایده نو

مسکونی

48 متر

1 خواب

1 ماه پیش

آپارتمان 73.3 متری مجیدیه دو خواب
1
قیمت:
2.05 میلیارد تومان
آپارتمان 73.3 متری مجیدیه دو خواب
مجیدیه

مسکونی

74 متر

2 خواب

1 ماه پیش

خرید آپارتمان/برج 2 خوابه در مجیدیه
9
قیمت:
4.3 میلیارد تومان
خرید آپارتمان/برج 2 خوابه در مجیدیه
مجیدیه

مسکونی

100 متر

2 خواب

1 ماه پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در مجیدیه - منطقه 8
2
قیمت:
3.05 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در مجیدیه - منطقه 8
مجیدیه
مسکن بزرگ ارمغان

مسکونی

108 متر

2 خواب

3 ماه پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در مجیدیه - منطقه 8
2
قیمت:
3.24 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
30 میلیون تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در مجیدیه - منطقه 8
مجیدیه
مسکن بزرگ ارمغان

مسکونی

108 متر

2 خواب

3 ماه پیش

71متر فول کرمان کلبرگ خ ابراهیم نژاد
8
قیمت:
2.16 میلیارد تومان
71متر فول کرمان کلبرگ خ ابراهیم نژاد
مجیدیه
ایده نو

مسکونی

71 متر

2 خواب

3 ماه پیش
1