خرید

نوع ملک

قیمت کل

متراژ

فیلترهای بیشتر

خرید و فروش املاک آپارتمان، برج مسکونی در اکباتان منطقه 5 تهران

1
۱۳ روز پیش
فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در اکباتان - منطقه 5
قیمت: 2.8 میلیارد تومان
اکباتان
مسکونی
60 متر
1 خواب
رادمان

1
۱۳ روز پیش
فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در اکباتان - منطقه 5
قیمت: 2.9 میلیارد تومان
اکباتان
مسکونی
60 متر
1 خواب
رادمان

1
۱۶ روز پیش
فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در اکباتان - منطقه 5
قیمت: 2.7 میلیارد تومان
اکباتان
مسکونی
62 متر
1 خواب
رادمان

1
۱۷ روز پیش
فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در اکباتان - منطقه 5
قیمت: 2.7 میلیارد تومان
اکباتان
مسکونی
62 متر
1 خواب
رادمان

1
۱۷ روز پیش
فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در اکباتان - منطقه 5
قیمت: 2.7 میلیارد تومان
اکباتان
مسکونی
62 متر
1 خواب
رادمان

1
۱۷ روز پیش
فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در اکباتان - منطقه 5
قیمت: 2.7 میلیارد تومان
اکباتان
مسکونی
62 متر
1 خواب
رادمان

4
۱۷ روز پیش
88 متر دو خواب فول امکانات محدوده اکباتان
قیمت: 3.96 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 45 میلیون تومان
اکباتان
مسکونی
88 متر
2 خواب
بارمان

0
۱۷ روز پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در اکباتان - منطقه 5
قیمت: 8.8 میلیارد تومان
اکباتان
مسکونی
177 متر
4 خواب
رویان

8
۱۷ روز پیش
برج مجلل تچرا اکباتان/92 متر دو خواب
قیمت: 4.8 میلیارد تومان
اکباتان
مسکونی
92 متر
2 خواب
بارمان

9
۱۸ روز پیش
61متر,1خواب,فول امکانات,کلا روبه آفتاب(بیرون)
قیمت: 2.85 میلیارد تومان
اکباتان
مسکونی
61 متر
1 خواب
بارمان

6
۱۸ روز پیش
61متر,1خواب,فول امکانات,خطی روبه آفتاب,نقشه بینظیر
قیمت: قیمت توافقی
اکباتان
مسکونی
61 متر
1 خواب
بارمان

1
۱۸ روز پیش
فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در اکباتان - منطقه 5
قیمت: 2.7 میلیارد تومان
اکباتان
مسکونی
62 متر
1 خواب
رادمان

1
۱۸ روز پیش
فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در اکباتان - منطقه 5
قیمت: 2.7 میلیارد تومان
اکباتان
مسکونی
62 متر
1 خواب
رادمان

1
۱۹ روز پیش
فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در اکباتان - منطقه 5
قیمت: 2.7 میلیارد تومان
اکباتان
مسکونی
62 متر
1 خواب
رادمان

1
۱۹ روز پیش
60 متر سالن پرده خور 7 ساله در اکباتان
قیمت: 2.67 میلیارد تومان
اکباتان
مسکونی
60 متر
1 خواب
رادمان

1
۲۳ روز پیش
فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در اکباتان - منطقه 5
قیمت: 2.67 میلیارد تومان
اکباتان
مسکونی
60 متر
1 خواب
رادمان

1
۲۳ روز پیش
فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در اکباتان - منطقه 5
قیمت: 2.67 میلیارد تومان
اکباتان
مسکونی
60 متر
1 خواب
رادمان

0
۲۴ روز پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در اکباتان - منطقه 5
قیمت: 6.6 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 60 میلیون تومان
اکباتان
مسکونی
110 متر
2 خواب
مروارید

10
۲۵ روز پیش
فروش استثنائی واحد نو ساز در اکباتان
قیمت: 3.65 میلیارد تومان
اکباتان
مسکونی
71 متر
1 خواب
والیان

11
۲۵ روز پیش
فروش ویژه واحد نوساز در اکباتان
قیمت: 5.75 میلیارد تومان
اکباتان
مسکونی
117 متر
2 خواب
والیان