رهن/ا...

نوع ملک

اجاره

100 مت...

فیلترهای بیشتر

رهن و اجاره مسکونی، تجاری و اداری نوساز و چند سال ساخت در تهران پارس تهران

4
۷ ساعت پیش
رهن آپارتمان/برج 1 خوابه در فلکه سوم تهرانپارس
رهن: 480 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
فلکه سوم تهرانپارس
مسکونی
62 متر
1 خواب
یاس نو

1
۷ ساعت پیش
آپارتمان 55متری فول امکانات شرق بلوار پروین
رهن: 260 میلیون تومان
اجاره: 2.2 میلیون تومان
تهران پارس شرقی
مسکونی
55 متر
1 خواب
یاس نو

0
۱۱ ساعت پیش
اجاره آپارتمان/برج 1 خوابه در تهران پارس شرقی
رهن: 100 میلیون تومان
اجاره: 4 میلیون تومان
تهران پارس شرقی
مسکونی
48 متر
1 خواب
توکلی

0
۱۱ ساعت پیش
رهن دفتر کار, اتاق اداری و مطب 2 خوابه در تهران پارس
رهن: 410 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
تهران پارس
اداری تجاری
78 متر
2 خواب
توکلی

7
۱۳ ساعت پیش
اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در تهران پارس شرقی
رهن: 200 میلیون تومان
اجاره: 7.5 میلیون تومان
تهران پارس شرقی
مسکونی
75 متر
2 خواب
یاس نو

1
یک روز پیش
اپارتمان56متری 1خوابه زیر قیمت
رهن: 260 میلیون تومان
اجاره: 3.5 میلیون تومان
تهران پارس
مسکونی
56 متر
1 خواب
یاس نو

1
یک روز پیش
اجاره آپارتمان/برج 1 خوابه در تهران پارس شرقی
رهن: 260 میلیون تومان
اجاره: 2.2 میلیون تومان
تهران پارس شرقی
مسکونی
53 متر
1 خواب
یاس نو

0
۲ روز پیش
رهن آپارتمان/برج 1 خوابه در تهران پارس شرقی
رهن: 2.7 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
تهران پارس شرقی
مسکونی
55 متر
1 خواب
یاس نو

0
۳ روز پیش
اجاره آپارتمان/برج فلت 10 خوابه در جشنواره
رهن: 100 میلیون تومان
اجاره: 3.5 میلیون تومان
جشنواره
مسکونی
70 متر
10 خواب
کیانیان

11
۳ روز پیش
کلید نخورده فلکه سوم فول بهترین ساختمان منطقه
رهن: 550 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
تهران پارس غربی
مسکونی
56 متر
1 خواب
کیانیان

0
۳ روز پیش
رهن آپارتمان/ 2 خوابه در تهران پارس غربی
رهن: 550 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
تهران پارس غربی
مسکونی
90 متر
2 خواب
کیانیان

6
۳ روز پیش
اجاره آپارتمان/ 1 خوابه در تهران پارس غربی
رهن: 350 میلیون تومان
اجاره: 1.5 میلیون تومان
تهران پارس غربی
مسکونی
72 متر
1 خواب
کیانیان

4
۳ روز پیش
اجاره آپارتمان/ 2 خوابه در جشنواره
رهن: 300 میلیون تومان
اجاره: 1 میلیون تومان
جشنواره
مسکونی
70 متر
2 خواب
کیانیان

1
۳ روز پیش
اجاره آپارتمان 2 خوابه در فلکه سوم تهرانپارس
رهن: 300 میلیون تومان
اجاره: 10 میلیون تومان
فلکه سوم تهرانپارس
مسکونی
75 متر
2 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

6
۳ روز پیش
رهن آپارتمان 1 خوابه در تهران پارس غربی
رهن: 370 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
تهران پارس غربی
مسکونی
65 متر
1 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

6
۴ روز پیش
دوخوابه فول تهرانپارس غربی
رهن: 200 میلیون تومان
اجاره: 9 میلیون تومان
تهران پارس غربی
مسکونی
83 متر
2 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

4
۴ روز پیش
دوخوابه فول تهرانپارس غربی
رهن: 400 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
تهران پارس غربی
مسکونی
65 متر
2 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

1
۴ روز پیش
آپارتمان 60متری 1خواب با پارکینگ
رهن: 100 میلیون تومان
اجاره: 7 میلیون تومان
تهران پارس شرقی
مسکونی
60 متر
1 خواب
داتیس

1
۴ روز پیش
آپارتمان 60متری 1خواب با پارکینگ
رهن: 100 میلیون تومان
اجاره: 7 میلیون تومان
تهران پارس شرقی
مسکونی
60 متر
1 خواب
داتیس

1
یک ماه پیش
آپارتمان 70 متر 1 خواب شیک
رهن: 380 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
تهران پارس غربی
مسکونی
70 متر
1 خواب
مسکن بزرگ مهرگان