رهن/ا...

نوع ملک

اجاره

متراژ

فیلترهای بیشتر

رهن و اجاره مسکونی، تجاری و اداری نوساز و چند سال ساخت در تهران-ارم

4
39 دقیقه پیش

دوخوابه/80متری/فردوس غرب

رهن: 200 میلیون تومان
اجاره: 12 میلیون تومان
بلوار فردوس غربی
مسکونی
80 متر
2 خواب
املاک پارس

4
7 ساعت پیش

100متری/دوخوابه/ورزی شمالی

رهن: 900 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار فردوس غربی
مسکونی
100 متر
2 خواب
املاک پارس

4
7 ساعت پیش

90متری/دوخوابه/ورزی

رهن: 810 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار فردوس غربی
مسکونی
90 متر
2 خواب
املاک پارس

4
7 ساعت پیش

80متری/دوخوابه/ورزی

رهن: 200 میلیون تومان
اجاره: 12 میلیون تومان
بلوار فردوس غربی
مسکونی
80 متر
2 خواب
املاک پارس

1
9 ساعت پیش

رهن آپارتمان 1 خوابه در بلوار فردوس غربی

رهن: 1.2 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار فردوس غربی
مسکونی
120 متر
1 خواب
املاک بزرگ آرکان

0
9 ساعت پیش

رهن آپارتمان/2 خوابه در بلوار فردوس غربی

رهن: 1.2 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار فردوس غربی
مسکونی
120 متر
2 خواب
املاک بزرگ آرکان

1
9 ساعت پیش

رهن آپارتمان2 خوابه در بلوار فردوس غربی

رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار فردوس غربی
مسکونی
100 متر
2 خواب
املاک بزرگ آرکان

1
1 روز پیش

رهن آپارتمان2 خوابه در بلوار فردوس غربی

رهن: 800 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار فردوس غربی
مسکونی
80 متر
2 خواب
املاک بزرگ آرکان

1
1 روز پیش

رهن آپارتمان2 خوابه در بلوار فردوس غربی

رهن: 1.2 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار فردوس غربی
مسکونی
120 متر
2 خواب
املاک بزرگ آرکان

1
1 روز پیش

رهن آپارتمان/1 خوابه در بلوار فردوس غربی

رهن: 350 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار فردوس غربی
مسکونی
63 متر
1 خواب
املاک بزرگ آرکان

0
1 روز پیش

اجاره آپارتمان1 خوابه در بلوار فردوس غربی

رهن: 350 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار فردوس غربی
مسکونی
63 متر
1 خواب
املاک بزرگ آرکان

1
1 روز پیش

رهن آپارتمان2 خوابه در بلوار فردوس غربی

رهن: 1.2 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار فردوس غربی
مسکونی
120 متر
2 خواب
املاک بزرگ آرکان

1
1 روز پیش

رهن آپارتمان/2 خوابه در بلوار فردوس غربی

رهن: 1.2 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار فردوس غربی
مسکونی
120 متر
2 خواب
املاک بزرگ آرکان

6
2 روز پیش

75متری/دوخوابه

رهن: 400 میلیون تومان
اجاره: 6 میلیون تومان
بلوار فردوس غربی
مسکونی
75 متر
2 خواب
املاک پارس

4
2 روز پیش

125متری/دوخوابه

رهن: 1.1 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار فردوس غربی
مسکونی
125 متر
2 خواب
املاک پارس

4
2 روز پیش

دوخوابه/90متری

رهن: 810 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار فردوس غربی
مسکونی
90 متر
2 خواب
املاک پارس

4
1 روز پیش

100متری/ورزی شمالی

رهن: 900 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار فردوس غربی
مسکونی
100 متر
2 خواب
املاک پارس

4
2 روز پیش

80متری/دوخوابه/ورزی

رهن: 200 میلیون تومان
اجاره: 12 میلیون تومان
بلوار فردوس غربی
مسکونی
80 متر
2 خواب
املاک پارس

4
2 روز پیش

85متر سند اداری بر فردوس

رهن: 600 میلیون تومان
اجاره: 11 میلیون تومان
بلوار فردوس غربی
اداری تجاری
85 متر
2 خواب
ونداد

9
2 روز پیش

اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در بلوار فردوس غربی - منطق...

رهن: 300 میلیون تومان
اجاره: 10 میلیون تومان
بلوار فردوس غربی
مسکونی
98 متر
2 خواب
رهام

یافتن ملک از طریق مشاورین املاک

جستجوی من را به مشاورین بسپار