1/3

امکانات و توضیحات

درب ریموت
بالکن
آسانسور
انباری
قابل تبدیل
رهن کامل

تکواحدی طبقه دوم نقاشی شده فرعی دنج و ارام دسترسی خوب تخلیه قابل تبدیل اماده قرارداد پارکینگ انباری اسانسور رهن کامل 450 میلیون بدون مالک داوود توپچی

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲