رهن/ا...

نوع ملک

اجاره

متراژ

فیلترهای بیشتر

رهن و اجاره مسکونی، تجاری و اداری نوساز و چند سال ساخت در اردیبهشت شمالی تهران

0
۲۴ روز پیش
اجاره آپارتمان90 متری 2 خوابه در اردیبهشت شمالی
رهن: 150 میلیون تومان
اجاره: 10 میلیون تومان
اردیبهشت شمالی
مسکونی
90 متر
2 خواب
کیانیان

0
۲۴ روز پیش
اجاره آپارتمان105 متری 2 خوابه در اردیبهشت شمالی
رهن: 250 میلیون تومان
اجاره: 8.5 میلیون تومان
اردیبهشت شمالی
مسکونی
105 متر
2 خواب
کیانیان

0
۲۴ روز پیش
اجاره آپارتمان105 متری 2 خوابه در اردیبهشت شمالی
رهن: 250 میلیون تومان
اجاره: 8.5 میلیون تومان
اردیبهشت شمالی
مسکونی
105 متر
2 خواب
کیانیان

0
۲۵ روز پیش
اجاره آپارتمان86 متری 2 خوابه در اردیبهشت شمالی
رهن: 300 میلیون تومان
اجاره: 9 میلیون تومان
اردیبهشت شمالی
مسکونی
86 متر
2 خواب
کیانیان

0
یک ماه پیش
رهن آپارتمان110 متری 2 خوابه در اردیبهشت شمالی
رهن: 600 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
اردیبهشت شمالی
مسکونی
110 متر
2 خواب
کیانیان

0
یک ماه پیش
اجاره آپارتمان90 متری 2 خوابه در اردیبهشت شمالی
رهن: 150 میلیون تومان
اجاره: 8.2 میلیون تومان
اردیبهشت شمالی
مسکونی
90 متر
2 خواب
کیانیان

0
یک ماه پیش
رهن آپارتمان80 متری 1 خوابه در اردیبهشت شمالی
رهن: 280 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
اردیبهشت شمالی
مسکونی
80 متر
1 خواب
کیانیان

0
۳ ماه پیش
رهن آپارتمان78 متری2 خوابه در اردیبهشت شمالی
رهن: 550 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
اردیبهشت شمالی
مسکونی
78 متر
2 خواب
کیانیان

22
۶ ماه پیش
رهن آپارتمان نوساز137متری 3 خوابه در اردیبهشت شمالی
رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
اردیبهشت شمالی
مسکونی
137 متر
3 خواب
کیانیان

2
۶ ماه پیش
45 متر/شیک/رو به افتاب/تهرانپارس
رهن: 100 میلیون تومان
اجاره: 3 میلیون تومان
اردیبهشت شمالی
مسکونی
45 متر
1 خواب
یاس نو