نسخه آزمایشی وب‌سایت جدید کیلید پیش‌ روی شماست

بازگشت به نسخه قدیمی

رهن/ا...

فیلترهای بیشتر

ذخیره جستجو

رهن و اجاره مسکونی، تجاری و اداری نوساز و چند سال ساخت در سرو غربی تهران

اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب در سرو غربی - منطقه 2
1
رهن:
3 میلیارد تومان
اجاره:
رهن کامل
اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب در سرو غربی - منطقه 2
سرو غربی
خانه

اداری تجاری

220 متر

5 ساعت پیش

اجاره دفتر کار, اتاق اداری 1 خوابه در سرو غربی - منطقه 2
1
رهن:
قیمت توافقی
اجاره:
قیمت توافقی
اجاره دفتر کار, اتاق اداری 1 خوابه در سرو غربی - منطقه 2
سرو غربی
خانه

اداری تجاری

220 متر

1 خواب

5 روز پیش

اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب 1 خوابه در سرو غربی - منطقه 2
1
رهن:
800 میلیون تومان
اجاره:
70 میلیون تومان
اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب 1 خوابه در سرو غربی - منطقه 2
سرو غربی
خانه

اداری تجاری

220 متر

1 خواب

5 روز پیش

اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب در سرو غربی - منطقه 2
1
رهن:
200 میلیون تومان
اجاره:
70 میلیون تومان
اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب در سرو غربی - منطقه 2
سرو غربی
خانه

اداری تجاری

155 متر

11 روز پیش

اپارتمان 155 متر سه خواب (مبله)
3
رهن:
1 میلیارد تومان
اجاره:
55 میلیون تومان
اپارتمان 155 متر سه خواب (مبله)
سرو غربی
مثلث

مسکونی

155 متر

3 خواب

12 روز پیش

رهن دفتر کار, اتاق اداری و مطب در سرو غربی - منطقه 2
1
رهن:
1.6 میلیارد تومان
اجاره:
رهن کامل
رهن دفتر کار, اتاق اداری و مطب در سرو غربی - منطقه 2
سرو غربی
مروارید

اداری تجاری

114 متر

21 روز پیش

اجاره آپارتمان/ 2 خوابه
9
رهن:
500 میلیون تومان
اجاره:
20 میلیون تومان
اجاره آپارتمان/ 2 خوابه
سرو غربی

مسکونی

120 متر

2 خواب

3 ماه پیش

اجاره مستغلات اداری
1
رهن:
25 میلیارد تومان
اجاره:
رهن کامل
اجاره مستغلات اداری
سرو غربی
خانه

اداری تجاری

1000 متر

10 خواب

5 ماه پیش

اجاره مستغلات اداری
1
رهن:
70 میلیارد تومان
اجاره:
رهن کامل
اجاره مستغلات اداری
سرو غربی
خانه

اداری تجاری

2100 متر

5 ماه پیش

رهن دفتر کار, اتاق اداری و مطب 4 خوابه در سرو غربی - منطقه 2
17
رهن:
2.3 میلیارد تومان
اجاره:
رهن کامل
رهن دفتر کار, اتاق اداری و مطب 4 خوابه در سرو غربی - منطقه 2
سرو غربی
خانه

اداری تجاری

330 متر

4 خواب

3 ماه پیش

رهن مستغلات در سرو غربی - منطقه 2
1
رهن:
25 میلیارد تومان
اجاره:
رهن کامل
رهن مستغلات در سرو غربی - منطقه 2
سرو غربی
خانه

اداری تجاری

1000 متر

3 ماه پیش

اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب در سرو غربی - منطقه 2
1
رهن:
600 میلیون تومان
اجاره:
20 میلیون تومان
اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب در سرو غربی - منطقه 2
سرو غربی
خانه

اداری تجاری

130 متر

3 ماه پیش

اجاره آپارتمان/برج در سرو غربی - منطقه 2
1
رهن:
600 میلیارد تومان
اجاره:
20 میلیون تومان
اجاره آپارتمان/برج در سرو غربی - منطقه 2
سرو غربی
خانه

مسکونی

130 متر

3 ماه پیش

اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب در سرو غربی - منطقه 2
1
رهن:
600 میلیون تومان
اجاره:
20 میلیون تومان
اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب در سرو غربی - منطقه 2
سرو غربی
خانه

اداری تجاری

125 متر

3 ماه پیش

اجاره مستغلات در سرو غربی - منطقه 2
1
رهن:
قیمت توافقی
اجاره:
قیمت توافقی
اجاره مستغلات در سرو غربی - منطقه 2
سرو غربی
خانه

اداری تجاری

1000 متر

3 ماه پیش

رهن دفتر کار, اتاق اداری و مطب در سرو غربی - منطقه 2
1
رهن:
8 میلیارد تومان
اجاره:
رهن کامل
رهن دفتر کار, اتاق اداری و مطب در سرو غربی - منطقه 2
سرو غربی
خانه

اداری تجاری

520 متر

3 ماه پیش

اجاره مستغلات در سرو غربی - منطقه 2
1
رهن:
1 میلیارد تومان
اجاره:
200 میلیون تومان
اجاره مستغلات در سرو غربی - منطقه 2
سرو غربی
خانه

اداری تجاری

590 متر

3 ماه پیش

اجاره آپارتمان/برج 1 خوابه در سرو غربی - منطقه 2
1
رهن:
1 میلیارد تومان
اجاره:
50 میلیون تومان
اجاره آپارتمان/برج 1 خوابه در سرو غربی - منطقه 2
سرو غربی
خانه

مسکونی

140 متر

1 خواب

4 ماه پیش

اجاره آپارتمان/برج 1 خوابه در سرو غربی - منطقه 2
1
رهن:
500 میلیون تومان
اجاره:
35 میلیون تومان
اجاره آپارتمان/برج 1 خوابه در سرو غربی - منطقه 2
سرو غربی
خانه

مسکونی

160 متر

1 خواب

4 ماه پیش

اجاره آپارتمان/برج 3 خوابه
1
رهن:
600 میلیون تومان
اجاره:
13 میلیون تومان
اجاره آپارتمان/برج 3 خوابه
سرو غربی
خانه

مسکونی

150 متر

3 خواب

4 ماه پیش
1