نسخه آزمایشی وب‌سایت جدید کیلید پیش‌ روی شماست

بازگشت به نسخه قدیمی

رهن/ا...

فیلترهای بیشتر

ذخیره جستجو

رهن و اجاره مسکونی، تجاری و اداری نوساز و چند سال ساخت در دادمان‎ تهران

اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب در دادمان‎ - منطقه 2
1
رهن:
500 میلیون تومان
اجاره:
85 میلیون تومان
اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب در دادمان‎ - منطقه 2
دادمان‎
خانه

اداری تجاری

152 متر

2 روز پیش

اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب در دادمان‎ - منطقه 2
1
رهن:
قیمت توافقی
اجاره:
قیمت توافقی
اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب در دادمان‎ - منطقه 2
دادمان‎
خانه

اداری تجاری

201 متر

2 روز پیش

اجاره دفتر کار, اتاق اداری  2 خوابه در دادمان‎ - منطقه 2
1
رهن:
قیمت توافقی
اجاره:
قیمت توافقی
اجاره دفتر کار, اتاق اداری 2 خوابه در دادمان‎ - منطقه 2
دادمان‎
خانه

اداری تجاری

182 متر

2 خواب

2 روز پیش

اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب 2 خوابه در دادمان‎ - منطقه 2
1
رهن:
قیمت توافقی
اجاره:
قیمت توافقی
اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب 2 خوابه در دادمان‎ - منطقه 2
دادمان‎
خانه

اداری تجاری

200 متر

2 خواب

2 روز پیش

اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب 4 خوابه در دادمان‎ - منطقه 2
1
رهن:
قیمت توافقی
اجاره:
قیمت توافقی
اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب 4 خوابه در دادمان‎ - منطقه 2
دادمان‎
خانه

اداری تجاری

147 متر

4 خواب

2 روز پیش

اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب 2 خوابه در دادمان‎ - منطقه 2
1
رهن:
500 میلیون تومان
اجاره:
90 میلیون تومان
اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب 2 خوابه در دادمان‎ - منطقه 2
دادمان‎
خانه

اداری تجاری

152 متر

2 خواب

2 روز پیش

اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب در دادمان‎ - منطقه 2
1
رهن:
500 میلیون تومان
اجاره:
45 میلیون تومان
اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب در دادمان‎ - منطقه 2
دادمان‎
خانه

اداری تجاری

200 متر

2 روز پیش

اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب در دادمان‎ - منطقه 2
1
رهن:
قیمت توافقی
اجاره:
قیمت توافقی
اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب در دادمان‎ - منطقه 2
دادمان‎
خانه

اداری تجاری

202 متر

8 روز پیش

اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب در دادمان‎ - منطقه 2
1
رهن:
500 میلیون تومان
اجاره:
45 میلیون تومان
اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب در دادمان‎ - منطقه 2
دادمان‎
خانه

اداری تجاری

200 متر

8 روز پیش

اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب در دادمان‎ - منطقه 2
1
رهن:
قیمت توافقی
اجاره:
قیمت توافقی
اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب در دادمان‎ - منطقه 2
دادمان‎
خانه

اداری تجاری

200 متر

14 روز پیش

اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب در دادمان‎ - منطقه 2
1
رهن:
300 میلیون تومان
اجاره:
50 میلیون تومان
اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب در دادمان‎ - منطقه 2
دادمان‎
خانه

اداری تجاری

145 متر

14 روز پیش

اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب در دادمان‎ - منطقه 2
0
رهن:
300 میلیون تومان
اجاره:
50 میلیون تومان
اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب در دادمان‎ - منطقه 2
دادمان‎
خانه

اداری تجاری

145 متر

18 روز پیش

اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب در دادمان‎ - منطقه 2
1
رهن:
500 میلیون تومان
اجاره:
45 میلیون تومان
اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب در دادمان‎ - منطقه 2
دادمان‎
خانه

اداری تجاری

200 متر

1 ماه پیش

90 متر دوخواب بلوار دریا
3
رهن:
600 میلیون تومان
اجاره:
6 میلیون تومان
90 متر دوخواب بلوار دریا
دادمان‎
مثلث

مسکونی

90 متر

2 خواب

4 ماه پیش

اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب در دادمان‎ - منطقه 2
1
رهن:
500 میلیون تومان
اجاره:
20 میلیون تومان
اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب در دادمان‎ - منطقه 2
دادمان‎
خانه

اداری تجاری

110 متر

3 ماه پیش

اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب در دادمان‎ - منطقه 2
1
رهن:
500 میلیون تومان
اجاره:
20 میلیون تومان
اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب در دادمان‎ - منطقه 2
دادمان‎
خانه

اداری تجاری

110 متر

3 ماه پیش

رهن دفتر کار, اتاق اداری و مطب 2 خوابه در دادمان‎ - منطقه 2
1
رهن:
1.2 میلیارد تومان
اجاره:
رهن کامل
رهن دفتر کار, اتاق اداری و مطب 2 خوابه در دادمان‎ - منطقه 2
دادمان‎
خانه

اداری تجاری

110 متر

2 خواب

3 ماه پیش

140 متر اجاره واحد تجاری دادمان
0
رهن:
1 میلیارد تومان
اجاره:
100 میلیون تومان
140 متر اجاره واحد تجاری دادمان
دادمان‎
خانه

اداری تجاری

140 متر

3 ماه پیش

140 متر اجاره واحد تجاری دادمان
0
رهن:
1 میلیارد تومان
اجاره:
100 میلیون تومان
140 متر اجاره واحد تجاری دادمان
دادمان‎
خانه

اداری تجاری

140 متر

4 ماه پیش

اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب 2 خوابه در دادمان‎ - منطقه 2
1
رهن:
200 میلیون تومان
اجاره:
14 میلیون تومان
اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب 2 خوابه در دادمان‎ - منطقه 2
دادمان‎
خانه

اداری تجاری

120 متر

2 خواب

5 ماه پیش
1