جستجوهای ذخیره شده
آگهی های نشان شده
رهن/ا...

نوع ملک

اجاره

متراژ

فیلترهای بیشتر

رهن و اجاره مسکونی، تجاری و اداری نوساز و چند سال ساخت در منطقه 13 تهران

1
14 ساعت پیش

اجاره آپارتمان/1 خوابه در تهران نو - منطقه 13

رهن: 400 میلیون تومان
اجاره: 100 هزار تومان
تهران نو
مسکونی
48 متر
1 خواب
1 پارکینگ
آرتا

3
14 ساعت پیش

اجاره آپارتمان/ 1 خوابه در تهران نو - منطقه 13

رهن: 550 میلیون تومان
اجاره: 100 هزار تومان
تهران نو
مسکونی
55 متر
1 خواب
1 پارکینگ
آرتا

4
14 ساعت پیش

اجاره آپارتمان/ 2 خوابه در تهران نو - منطقه 13

رهن: 300 میلیون تومان
اجاره: 10 میلیون تومان
تهران نو
مسکونی
70 متر
2 خواب
1 پارکینگ
آرتا

12
14 ساعت پیش

اجاره 70 متری 2 خوابه پارکینگ محدوده امامت

رهن: 300 میلیون تومان
اجاره: 10 میلیون تومان
تهران نو
مسکونی
70 متر
2 خواب
1 پارکینگ
آرتا

6
14 ساعت پیش

اجاره آپارتمان70 متری 2 خوابه در نیرو هوایی - منطقه 13

رهن: 150 میلیون تومان
اجاره: 7.5 میلیون تومان
نیرو هوایی
مسکونی
70 متر
2 خواب
آرتا

4
14 ساعت پیش

رهن آپارتمان55متر 1 خوابه در نیرو هوایی - منطقه 13

رهن: 400 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
نیرو هوایی
مسکونی
55 متر
1 خواب
آرتا

16
14 ساعت پیش

اجاره آپارتمان80متر 1 خوابه در نیرو هوایی - منطقه 13

رهن: 200 میلیون تومان
اجاره: 10 میلیون تومان
نیرو هوایی
مسکونی
80 متر
1 خواب
1 پارکینگ
آرتا

1
15 ساعت پیش

آپارتمان70متری فول امکانات خوش نقشه دهقان

رهن: 700 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
نیروی هوایی
مسکونی
70 متر
1 خواب
1 پارکینگ
آرتا

21
15 ساعت پیش

رهن و اجاره 140 متری 3 خواب تکواحدی محدوده اطلاعات

رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 30 میلیون تومان
تهران نو
مسکونی
140 متر
3 خواب
1 پارکینگ
آرتا

23
15 ساعت پیش

رهن 140 متری 3 خوابه تکواحدی فول محدوده اطلاعات

رهن: 1.5 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
تهران نو
مسکونی
140 متر
3 خواب
1 پارکینگ
آرتا

6
16 ساعت پیش

اجاره آپارتمان/ 1 خوابه در نیرو هوایی - منطقه 13

رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
نیرو هوایی
مسکونی
53 متر
1 خواب
1 پارکینگ
آرتا

8
2 روز پیش

اجاره آپارتمان 160 متری 3خوابه در نیروی هوایی

رهن: 2.5 میلیارد تومان
اجاره: 30 میلیون تومان
نیروی هوایی
مسکونی
160 متر
3 خواب
1 پارکینگ
آرتا

5
2 روز پیش

اجاره آپارتمان 55متری 1خوابه در نیروی هوایی

رهن: 250 میلیون تومان
اجاره: 5 میلیون تومان
نیروی هوایی
مسکونی
55 متر
1 خواب
آرتا

7
2 روز پیش

رهن 100 متری تکواحدی فول محدوده امامت

رهن: 350 میلیون تومان
اجاره: 15 میلیون تومان
امامت
مسکونی
100 متر
2 خواب
1 پارکینگ
آرتا

20
2 روز پیش

اجاره 80 متری تکخواب محدوده سیمتری

رهن: 200 میلیون تومان
اجاره: 10 میلیون تومان
سی متری نیرو هوایی
مسکونی
80 متر
1 خواب
1 پارکینگ
آرتا

3
2 روز پیش

اجاره آپارتمان/1 خوابه در تهران نو - منطقه 13

رهن: 400 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
تهران نو
مسکونی
48 متر
1 خواب
1 پارکینگ
آرتا

4
2 روز پیش

اجاره آپارتمان55 متری 1خوابه در امامت

رهن: 550 میلیون تومان
اجاره: 30 هزار تومان
امامت
مسکونی
55 متر
1 خواب
1 پارکینگ
آرتا

4
2 روز پیش

رهن آپارتمان/برج 1 خوابه در نیرو هوایی - منطقه 13

رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
نیرو هوایی
مسکونی
61 متر
1 خواب
1 پارکینگ
آرتا

4
2 روز پیش

اجاره آپارتمان/ 2 خوابه در پیروزی - منطقه 13

رهن: 800 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
پیروزی
مسکونی
80 متر
2 خواب
1 پارکینگ
آرتا

7
3 روز پیش

رهن آپارتمان55متری 1 خوابه در نیرو هوایی - منطقه 13

رهن: 350 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
نیرو هوایی
مسکونی
55 متر
1 خواب
آرتا

یافتن ملک از طریق مشاورین املاک

جستجوی من را به مشاورین بسپار